آرشیوهای ماهیانه : شهریور ۱۳۹۵

پنتاگون: ما سخنگوی داعش را کشتیم نه روس‌ها

سخنگوی پنتاگون می‌گوید روس‌ها تاکنون از بمب‌های دقیق برای کوبیدن تروریست‌های سوریه بهره نبرده‌اند و این آمریکا بوده که سخنگوی داعش را با حمله‌ای دقیق کشته است.به گزارش فارس، «پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا امشب طی یکی دیگر از کنفرانس‌های خبری پنتاگون، در خصوص عملیات نظامی کشورش در سوریه و آخرین تحولات در این حوزه با خبرنگاران سخن گفت.کوک ابتدا به محور جدید اختلاف با روس ها یعنی عامل کشتن «ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش پرداخت. دیشب اعلام شد که عدنانی کشته شده؛ امروز روس ها اعلام کردند که ما وی را کشتیم؛ آمریکایی‌ها هم در ساعات عصرگاهی به وقت تهران اعلام کردند که چنین ادعایی بیشتر به طنز می‌ماند تا یک خبر جدی.سخنگوی پنتاگون در این خصوص گفت: «نمی‌خواهم در خصوص علت این ادعای روس‌ها به حدس و گمان روی بیاورم ولی شاید مثلاً یک سوءتفاهم باعث چنین ادعایی باشد.»کوک افزود: «تاکنون ندیده‌ایم که روس‌ها در حملات خود از تسلیحات دقیق استفاده کنند ولی ما محل اقامت العدنانی را با تسلیحات دقیق هدف قرار دادیم و سندی نداریم که گفته‌های مقامات روسیه را ثابت کند.»سخنگوی پنتاگون در ارزیابی حملات روس‌ها، پا را فراتر گذاشت و گفت که روس ها کلاً خیلی در پی هدف قرار دادن سران داعش نیستند و ارتش سرخ در سوریه «بیشتر وقت خود را به حمایت از رژیم (بشار) اسد اختصاص داده است.»پیتر کوک که اصرار داشت کشته شدن سخنگوی داعش از نتایج حملات جنگنده‌های کشورش است، در خصوص مرگ عدنانی گفت: «مرگ وی -اگر تأیید شود- گامی مهم برای کاهش توان داعش در حملات (به اهداف) خارجی خواهد بود.»
ادامه مطلب

پنتاگون: ما سخنگوی داعش را کشتیم نه روس‌ها

سخنگوی پنتاگون می‌گوید روس‌ها تاکنون از بمب‌های دقیق برای کوبیدن تروریست‌های سوریه بهره نبرده‌اند و این آمریکا بوده که سخنگوی داعش را با حمله‌ای دقیق کشته است.به گزارش فارس، «پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا امشب طی یکی دیگر از کنفرانس‌های خبری پنتاگون، در خصوص عملیات نظامی کشورش در سوریه و آخرین تحولات در این حوزه با خبرنگاران سخن گفت.کوک ابتدا به محور جدید اختلاف با روس ها یعنی عامل کشتن «ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش پرداخت. دیشب اعلام شد که عدنانی کشته شده؛ امروز روس ها اعلام کردند که ما وی را کشتیم؛ آمریکایی‌ها هم در ساعات عصرگاهی به وقت تهران اعلام کردند که چنین ادعایی بیشتر به طنز می‌ماند تا یک خبر جدی.سخنگوی پنتاگون در این خصوص گفت: «نمی‌خواهم در خصوص علت این ادعای روس‌ها به حدس و گمان روی بیاورم ولی شاید مثلاً یک سوءتفاهم باعث چنین ادعایی باشد.»کوک افزود: «تاکنون ندیده‌ایم که روس‌ها در حملات خود از تسلیحات دقیق استفاده کنند ولی ما محل اقامت العدنانی را با تسلیحات دقیق هدف قرار دادیم و سندی نداریم که گفته‌های مقامات روسیه را ثابت کند.»سخنگوی پنتاگون در ارزیابی حملات روس‌ها، پا را فراتر گذاشت و گفت که روس ها کلاً خیلی در پی هدف قرار دادن سران داعش نیستند و ارتش سرخ در سوریه «بیشتر وقت خود را به حمایت از رژیم (بشار) اسد اختصاص داده است.»پیتر کوک که اصرار داشت کشته شدن سخنگوی داعش از نتایج حملات جنگنده‌های کشورش است، در خصوص مرگ عدنانی گفت: «مرگ وی -اگر تأیید شود- گامی مهم برای کاهش توان داعش در حملات (به اهداف) خارجی خواهد بود.»
ادامه مطلب

پنتاگون: ما سخنگوی داعش را کشتیم نه روس‌ها

سخنگوی پنتاگون می‌گوید روس‌ها تاکنون از بمب‌های دقیق برای کوبیدن تروریست‌های سوریه بهره نبرده‌اند و این آمریکا بوده که سخنگوی داعش را با حمله‌ای دقیق کشته است.به گزارش فارس، «پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا امشب طی یکی دیگر از کنفرانس‌های خبری پنتاگون، در خصوص عملیات نظامی کشورش در سوریه و آخرین تحولات در این حوزه با خبرنگاران سخن گفت.کوک ابتدا به محور جدید اختلاف با روس ها یعنی عامل کشتن «ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش پرداخت. دیشب اعلام شد که عدنانی کشته شده؛ امروز روس ها اعلام کردند که ما وی را کشتیم؛ آمریکایی‌ها هم در ساعات عصرگاهی به وقت تهران اعلام کردند که چنین ادعایی بیشتر به طنز می‌ماند تا یک خبر جدی.سخنگوی پنتاگون در این خصوص گفت: «نمی‌خواهم در خصوص علت این ادعای روس‌ها به حدس و گمان روی بیاورم ولی شاید مثلاً یک سوءتفاهم باعث چنین ادعایی باشد.»کوک افزود: «تاکنون ندیده‌ایم که روس‌ها در حملات خود از تسلیحات دقیق استفاده کنند ولی ما محل اقامت العدنانی را با تسلیحات دقیق هدف قرار دادیم و سندی نداریم که گفته‌های مقامات روسیه را ثابت کند.»سخنگوی پنتاگون در ارزیابی حملات روس‌ها، پا را فراتر گذاشت و گفت که روس ها کلاً خیلی در پی هدف قرار دادن سران داعش نیستند و ارتش سرخ در سوریه «بیشتر وقت خود را به حمایت از رژیم (بشار) اسد اختصاص داده است.»پیتر کوک که اصرار داشت کشته شدن سخنگوی داعش از نتایج حملات جنگنده‌های کشورش است، در خصوص مرگ عدنانی گفت: «مرگ وی -اگر تأیید شود- گامی مهم برای کاهش توان داعش در حملات (به اهداف) خارجی خواهد بود.»
ادامه مطلب

پنتاگون: ما سخنگوی داعش را کشتیم نه روس‌ها

سخنگوی پنتاگون می‌گوید روس‌ها تاکنون از بمب‌های دقیق برای کوبیدن تروریست‌های سوریه بهره نبرده‌اند و این آمریکا بوده که سخنگوی داعش را با حمله‌ای دقیق کشته است.به گزارش فارس، «پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا امشب طی یکی دیگر از کنفرانس‌های خبری پنتاگون، در خصوص عملیات نظامی کشورش در سوریه و آخرین تحولات در این حوزه با خبرنگاران سخن گفت.کوک ابتدا به محور جدید اختلاف با روس ها یعنی عامل کشتن «ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش پرداخت. دیشب اعلام شد که عدنانی کشته شده؛ امروز روس ها اعلام کردند که ما وی را کشتیم؛ آمریکایی‌ها هم در ساعات عصرگاهی به وقت تهران اعلام کردند که چنین ادعایی بیشتر به طنز می‌ماند تا یک خبر جدی.سخنگوی پنتاگون در این خصوص گفت: «نمی‌خواهم در خصوص علت این ادعای روس‌ها به حدس و گمان روی بیاورم ولی شاید مثلاً یک سوءتفاهم باعث چنین ادعایی باشد.»کوک افزود: «تاکنون ندیده‌ایم که روس‌ها در حملات خود از تسلیحات دقیق استفاده کنند ولی ما محل اقامت العدنانی را با تسلیحات دقیق هدف قرار دادیم و سندی نداریم که گفته‌های مقامات روسیه را ثابت کند.»سخنگوی پنتاگون در ارزیابی حملات روس‌ها، پا را فراتر گذاشت و گفت که روس ها کلاً خیلی در پی هدف قرار دادن سران داعش نیستند و ارتش سرخ در سوریه «بیشتر وقت خود را به حمایت از رژیم (بشار) اسد اختصاص داده است.»پیتر کوک که اصرار داشت کشته شدن سخنگوی داعش از نتایج حملات جنگنده‌های کشورش است، در خصوص مرگ عدنانی گفت: «مرگ وی -اگر تأیید شود- گامی مهم برای کاهش توان داعش در حملات (به اهداف) خارجی خواهد بود.»
ادامه مطلب

پنتاگون: ما سخنگوی داعش را کشتیم نه روس‌ها

سخنگوی پنتاگون می‌گوید روس‌ها تاکنون از بمب‌های دقیق برای کوبیدن تروریست‌های سوریه بهره نبرده‌اند و این آمریکا بوده که سخنگوی داعش را با حمله‌ای دقیق کشته است.به گزارش فارس، «پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا امشب طی یکی دیگر از کنفرانس‌های خبری پنتاگون، در خصوص عملیات نظامی کشورش در سوریه و آخرین تحولات در این حوزه با خبرنگاران سخن گفت.کوک ابتدا به محور جدید اختلاف با روس ها یعنی عامل کشتن «ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش پرداخت. دیشب اعلام شد که عدنانی کشته شده؛ امروز روس ها اعلام کردند که ما وی را کشتیم؛ آمریکایی‌ها هم در ساعات عصرگاهی به وقت تهران اعلام کردند که چنین ادعایی بیشتر به طنز می‌ماند تا یک خبر جدی.سخنگوی پنتاگون در این خصوص گفت: «نمی‌خواهم در خصوص علت این ادعای روس‌ها به حدس و گمان روی بیاورم ولی شاید مثلاً یک سوءتفاهم باعث چنین ادعایی باشد.»کوک افزود: «تاکنون ندیده‌ایم که روس‌ها در حملات خود از تسلیحات دقیق استفاده کنند ولی ما محل اقامت العدنانی را با تسلیحات دقیق هدف قرار دادیم و سندی نداریم که گفته‌های مقامات روسیه را ثابت کند.»سخنگوی پنتاگون در ارزیابی حملات روس‌ها، پا را فراتر گذاشت و گفت که روس ها کلاً خیلی در پی هدف قرار دادن سران داعش نیستند و ارتش سرخ در سوریه «بیشتر وقت خود را به حمایت از رژیم (بشار) اسد اختصاص داده است.»پیتر کوک که اصرار داشت کشته شدن سخنگوی داعش از نتایج حملات جنگنده‌های کشورش است، در خصوص مرگ عدنانی گفت: «مرگ وی -اگر تأیید شود- گامی مهم برای کاهش توان داعش در حملات (به اهداف) خارجی خواهد بود.»
ادامه مطلب

مرکز ابوظبی در آتش سوخت

یک منطقه مسکونی و بازرگانی در شهر “ابوظبی” پایتخت امارات در آتش سوخت.به گزارش العالم، شاهدان و نیروهای دفاع غیرنظامی گفتند که این آتش سوزی تلفات جانی نداشته است. آتش سوزی باعث سوختن دو ساختمان در حال ساخت نزدیک هتل “روتانا بیچ” و “مجتمع تجاری “ابوظبی مول” شد.خبرگزاری امارات به نقل از “محمد عبد الجلیل الانصاری” مدیر دفاع مدنی امارات گزارش کرد که ۱۳ نفر از جمله ۱۰ عضو این سازمان به خاطر استنشاق دود دچار حالت خفگی شدند.این خبرگزاری افزود: نجات کارگران شاغل در این دو برج که در محاصره آتش بودند از طریق نردبان انجام شد و مسافرین هتل نیز تخلیه شدند.یک مسئول فنی در گروه “غنتوت” مسئول ساخت برج به خبرگزاری فرانسه گفت که ساخت این دو برج در مراحل نهایی خود قرار دارد و تحقیق به خاطر مشخص شدن علت آتش سوزی آغاز شده است.
ادامه مطلب

اعلام جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخرهفته

وزارت راه و شهرسازی جزئیات محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی آخر هفته حدفاصل چهارشنبه ده شهریورماه تا شنبه ۱۳ شهریورماه را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، بر این اساس تردد انواع موتورسیلکت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه الی شش صبح روز شنبه از محورهای کرج – چالوس – هراز – فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.همچنین تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه الی یک بامداد روز شنبه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و از ساعت ۱۸ روز جمعه تا یک بامداد شنبه از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن‌آباد به سمت کرج یک طرفه خواهد بود.همچنین وسائل نقلیه سنگین نیز در این روزها محدودیت‌هایی خواهند داشت و در این راستا تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.در محور هراز نیز تریلرها اجازه عبور نخواهند داشت و تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه ممنوع خواهد بود.در محور فیروزکوه نیز کلیه تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع خواهد بود.وزارت راه و شهرسازی سه محور را نیز به دلیل مداخلات جوی مسدود اعلام کرده است و از این‌رو محورهای سی‌سخت به بیده، دهلران به اندیمشک و رامیان به اولنگ مسدود خواهند بود.عملیات کارگاه جاده‌ای چند محور در استان تهران با محدودیت‌های ترافیکی روبه‌رو کرده است و به این ترتیب محورهای فیروزکوه، هراز، آزادراه کرج – قزوین، محور کرج – چالوس، محور دماوند – فیروزکوه و آزادراه تهران – قم در برخی نقاط با محدودیت تردد روبه‌رو هستند.همچنین وزارت راه و شهرسازی وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی در ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرده که براین اساس آزادراه کرج – تهران با ثبت ۱۳۵ هزار تردد پرترافیک‌ترین جاده بوده و پس از آن محورهایکرج – قزوین، تهران – کرج، قزوین – کرج و تهران – پاکدشت قرار گرفتند.راه‌های اتصالی تهران به شهریار و ساوه نیز در فهرست پرترافیک‌ترین جاده‌های کشور رتبه‌های ششم و هشتم را به خود اختصاص داده‌اند.
ادامه مطلب

آژینی اطلاعات گزارش واگذاری املاک شهرداری را تکذیب کرد

محسن آژینی اطلاعات مربوط به خود در گزارش واگذاری املاک شهرداری را بی‌اساس و کذب خواند.به گزارش مهر، «محسن آژینی» از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای گفت: اینجانب وقتی نام خود را در گزارش مذکور دیدم، به شدت تعجب کردم چرا که بنده نه مدیر ارشد شهرداری هستم، نه مشاور شهردار محترم تهران و نه اصولاً هیچ‌گونه ارتباطی یا سمتی در شهرداری تهران دارم و همه آنچه را که در آن گزارش درباره خودم آمده است را کاملاً تکذیب میکنم.آژینی در پاسخ به این سؤال که پس چرا نام شما در گزارش به عنوان یکی از مشاوران شهردار که زمین دریافت نموده ذکر شده است گفت: این سؤال را باید از بازرس محترم تهیه‌کننده گزارش پرسید.وی افزود:اینجانب ابتدا تصور نمودم که اشتباهی شده یا تشابه اسمی وجود دارد ولی پس از آنکه بررسی مختصری کردم، متوجه شدم کسی به این نام در میان مشاوران شهردار وجود ندارد و لذا لازم دانستم این توضیح را عرض کنم که اینجانب یک فعال فرهنگی و رسانه‌ای هستم که چند سال پیش به همراه جمعی از دوستان تصمیم به راه‌اندازی فعالیتی مردم‌نهاد در حوزه فرهنگی گرفتیم و برای تأمین جا و مکان متوجه شدیم شهرداری مکان‌هایی را برای این‌گونه فعالیت‌ها با تخفیف واگذار می‌کند.آژینی ادامه داد در آن زمان با پیگیری که شد، زمینی در حدود ۲۰۰ متر از شهرداری به قیمت روز و با کارشناسی رسمی دادگستری و با تخفیفی که شهرداری معمولاً برای اینگونه فعالیتها می‌دهد خریداری شد.بنده حدس می‌زنم اسم اینجانب از این باب در این گزارش آمده باشد.
ادامه مطلب

شهرک «صوران» سوریه سقوط کرد

تکفیری‎های سوری پس از سیطره بر شهر «صوران» سعی دارند شهرک «خطاب» را هم هستند، اما با مقاومت نیروهای سوری تاکنون به نتیجه‎ای نرسیده‏اند.به گزارش فارس، تروریست‎ها پس از درگیری‎های سنگین با ارتش سوریه شهر «صوران» را از کنترل نیروهای سوری خارج کردند.یک منبع میدانی در حماه گفت تروریست‎ها همچنین در تلاش هستند تا شهرک «خطاب» را تصرف کنند، اما با مقاومت نیروهای سوری تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.این منبع میدانی با بیان اینکه انبارهای شهرک خطاب در کنترل ارتش سوریه است، افزود: نیروهای سوری همچنان بر شهر «محرده» تسلط دارند.وی تصریح کرد: شهرک‌های «المصاصنه، البویضه، طیبه الامام، حلفایا» و ایستگاه های نظامی «لحایا و السیریاتیل» در کنترل عناصر تروریستی است. آماری از تلفات طرفین در درگیری‌های شمال استان حماه گزارش نشده است. ارتش سوریه همچنین حملات تروریست‌ها به ارتفاع بزام در شمال شهر صوران را دفع کرده و درگیری همچنان در حومه شهرک صوران ادامه دارد. ‏کاروانی از تروریست‌ها از شهرک‌های خان سبل، معره النعمان، جبل الزاویه و اریحا در استان ادلب به سوی شهرک مورک در شمال استان حماه اعزام شده اند و در تلاش هستند مناطق جنوبی و شرقی این استان از جمله معردس و کوکب را اشغال کنند.
ادامه مطلب

دادگاه مصر ۹۷ اخوانی را به حبس ابد محکوم کرد

دادگاه نظامی مصر در ادامه صدور احکام سنگین علیه اعضای جماعت اخوان المسلمین، ۹۷ نفر را به حبس ابد محکوم کرد.به گزارش تسنیم به نقل از رسانه های خبری مصر، دادگاه نظامی استان اسیوط امروز چهارشنبه پس از بررسی پرونده یورش به تاسیسات بدیرمواس، ۹۷ عضو جماعت اخوان المسلمین را به حبس ابد و ۴۲ نفر دیگر را به حبس به مدت ۵ تا ۷ سال محکوم نمود.بر اساس این گزارش، خالد الکومی عضو هیئت دفاع از متهمان گفت که در قضیه یورش به دفتر پست مرکز دیرمواس مربوط به سال ۲۰۱۵ ، دادگاه ۳۶ نفر را به صورت غیابی به حبس ابد و ۱۸ نفر دیگر را به ۵ سال حبس محکوم کرد.دادگاه همچنین ۶۱ متهم دیگر را در رابطه با قضیه دوم مربوط به یورش به دفتر ثبت اسناد مرکز دیرمواس به حبس ابد و ۲۴ نفر دیگر را به ۷ سال حبس محکوم نمود.دادگاه همچنین رسیدگی به پرونده سوم در خصوص یورش به مرکز پلیس مغاغه و برگزاری تظاهرات به دنبال پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در رابعه العدویه و النهضه را به روز ۷ ماه سپتامبر موکول کرد.کشته شدن یکی از رهبران گروه «ولایت سینا» در حملات ارتشمنابع مصری گزارش دادند که در اثر حمله هوایی ارتش مصر و بمباران خودروی متعلق به گروه تروریستی ولایت سینا در یکی از مناطق شمال سینا، یکی از رهبران این گروه کشته شد.بر اساس این گزارش، یک هواپیمای بدون سرنشین مصر یک خودروی افراد مسلح گروه ولایت سینا که در حال حرکت در شهر رفح بود، بمباران کرد.قاهره حمله تروریستی به یک هتل در موگادیشو را محکوم کردوزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای حمله تروریستی به هتل موگادیشو پایتخت سومالی را که به کشته شدن حدود ۲۲ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر دیگر منجر شد، محکوم کرد.احمد ابوزید سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به هتل موگادیشو، به خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت گفت و برای زخمی ها نیز آرزوی شفای عاجل کرد.وی بر ایستادگی دولت و ملت مصر در کنار دولت و ملت سومالی برای مقابله با تروریسم تا برقراری صلح و ثبات در سراسر این کشور تاکید کرد.
ادامه مطلب
1 2 3 4 541