۷ وزیر میهمان بهارستان

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روزهای شنبه تا چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهند و میزبان ۷ وزیر برای پاسخگویی به سوالات و ارائه گزارش‌های خود هستند.به گزارش ایسنا، دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس به شرح زیر است:کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی* نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی گزارش‌های تهیه شه درباره‌ی فیشهای نامتعارف حقوقی و مسکن مهر*جلسه کمیته مجلس و امور ویژه با رئیس سازمان حج و زیارت*جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحه*جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون بریا بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحه*جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحه*جلسه کارگروه قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و سایر مسائل مطروحهکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس*انتخاب داوطلبان عضویت در هیات مدیره خبرگزاری خانه ملت جهت معرفی به صحن*انتخاب نماینده کمیسیون در شورای ادرای مجلسکمیسیون آموزش ، تحقیقات و فن آوری*نشست کمیته بررسی لایحه برنامه ششم توسعه*دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری به همراه معاونین و روسای دانشگاههای پیام نور، جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف*ارائه گزارش سفر اعضای کمیسیون به استان خراسان رضوی توسط دکتر میرزاده*ارائه گزارش جلسه کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش و معاونین در خصوص موضوع هدایت تحصیلی توسط دکتر محمدی*بررسی لایحه برنامه ششم توسعه*دعوت از وزیر علوم برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان*دعوت از وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به همراه معاونین جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف*دعوت از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه معاونین جهت معرفی و آشنایی با شرح وظایف*نشست کمیته بررسی لایحه برنامه ششم توسعهکمیسیون اجتماعی*انتخاب سه نفر از اعضای جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه*بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی ‌های مازاد*بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی*دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان*لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغلدارای شرایط خاص ( اعاده شده از شورای نگهبان)*جلسه کارگروه بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیکمیسیون اقتصادی*بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی*جلسه کارگروه مالیاتی در ارتباط با ادامه برسری طرح یک فوریتی تنقیح قوانین مالیاتی کشور*جلسه کارگروه بیمه همگانی در ارتباط با ادامه بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)*بررسی لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان*برسری لایحه موافقنامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک*بررسی لایحه موافقنامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات آن*بررسی لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی*انتخاب و معرفی سه نفر از اعضای کمیسیون جهت برسری لایحه برنامه ششم توسعه*دعوت از وزیر اطلاعات *استماع گزارش رئیس کارگروه امنیت درباره‌ی بررسی حادثه تروریستی منطقه ریجاب اسلام آباد غرب*نشست هیات رئیسه کمیسیون برای گزارش آخرین تحولات منطقه و پاسخگویی به سوال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب*بررسی و جمع بندی نهایی طرح ها و لوایح مطروحه در کارگروهها*بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران*بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین*استماع گزارش فرمانده نیروی انتظامی و معاونین ایشان*بررسی طرح الحاق یکتبصره به ماده ۸۸۱ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب*بررسی طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران*بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک*بررسی لایحه موافقنامه‌ ی تشویق و حمایت از سرمیه گذاری یبن دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات*بررسی لایحه موافقنامه همکاری هی اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان*بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلحکمیسیون انرژی*گزارش وزیر نیرو و معاونان ایشان درخصوص عملکرد و برنامه‌های آتی آن وزارت‌خانه*بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی با حضور مسئولین و کارشناسان وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی*بررسی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با حضور مسئولین وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی*گزارش وزیر نفت و معاونان ایشان در خصوص عملکرد و برنامه‌های آتی آن وزارتخانهکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات*انتخاب ۹ نفر ناز اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به برنامه ششم توسعه*رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور*جمع بندی نهائی آیین نامه داخلی کمیسیون و تشکیل کارگروههای تخصصی*رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکمیسیون بهداشت و درمان*بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور*بررسی طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای اعاده شده از شورای نگهبان*بررسی طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر پرداخت می‌نمایند. اعاده شده از شورای نگهبان*بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعهاستماع گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه‌های آن مرکزدعوت از وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگانکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور*بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران*نشست مشترک با فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر*بررسی طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی*بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد هفت منطقه آزادی تجاری صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادیکمیسیون صنایع و معادن*بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران*انتخابت اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد*بررسی پیشنهادهای واصله در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران*بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد هفت منطقه تجاری صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی*گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد وبرنامه‌های وزارت خانه*گزارش مسئولین امر در خصوص برنامه‌ها و تدابیر اتخاذ شده هت حفاظت از اطلاعات مشتریان از سوی اپراتورهای تلفن همراه*گزارش مسئولین امر در خصوص نحوه مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراهکمیسیون عمران*انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون عمران جهت عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران*بررسی کلیات لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۹-۱۳۹۵ با حضور مدیران و کارشنساان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی*بازدید اعضای کمیسیون عمران از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)*بررسی مواد ارجاعی لایحهاحکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با حضور مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز پژوهش های مجلس شورای ا اسلامی، وزارتخانه‌های راه وشهر سازی ، نیرو و کشور*بررسی گزارش کارگروه قیر در نحوه اجرای بند ه تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و قانون اصلاح بند ی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور*بررسی سانحه جاده‌ای اتوبوس مورخ ۹۵/۵/۲ در محور چالوس تهران با حضور مسئولین وزارت راه و شهرسازی ، پلیس راه کشور، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان بازرسی کل کشورکمیسیون فرهنگی*بررسی لایحه احکام موردنیا زاجرای برنامه ششم توسعه اقصتادی، اجتماعی و فرهنگی جممهوری اسلامی ایران*دعوت از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت معارفه و بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف و برنامه‌های آتی سازمان*بحث و بررسی پیرامون مسائل سینما با حضور رئیس سازمان سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلای*بحث و بررسی پیرامون مسائل لیگ برتر و نقل و انتقادات آن با حضور رئیس فدراسیون فوتبال*بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی*بررسی لایحه احکاممورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران*دعوت از وزیر دادگستری جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان*بررسی موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر*بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن،فاضلاب و گاز*بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجراییکمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی*بررسی پیرامون لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا*بررسی کلیات لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهویر اسلامی ایران*مروری بر اخبار کشاورزی، آب ، منابع طبیعی، محیط زیست و هواشناسی*استماع گزارش وزیر نیرو در خصوص: تشریح اهداف، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده وزارتخانه در سال جاری و مصوبات شورای عالی آب*برنامه جایگزینی سوخت گاز طبیعی به جای سوخت مازوت در نیروگاههای کشور*سیاست‌های آتی وزارتخانه در زمینه آب و انرژی‌های تجدید پذیر در برنامه پنج ساله ششم توسعه*بحث و بررسی پیرامون برخی مسائل مبتلا به بخش کشاورزی با حضور هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی*بررسی مواد ارجاعی و پیشنهاد واصله نمایندگان در خصوص لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران