۱۴ سال و ۶ ماه حبس برای نماینده کویتی

دادگاه کویت "عبدالحمید الدشتی" نماینده پارلمان این کشور را به صورت غیابی به علت آنچه آن را اهانت به عربستان نامید، به ۱۴ سال حبس محکوم کرد.به گزارش العالم، رونامه کویتی "القبس" نوشت که دادگاه کویت "عبدالحمید الدشتی" نماینده این کشور را در پرونده "اهانت به عربستان و بحرین" به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.براساس این گزارش، دشتی که هم‌اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد، به اتهام "اهانت به عربستان" به ۱۱ سال و شش ماه زندان و به اتهام "اهانت به بحرین" به ۳ سال حبس محکوم کرده است.عبدالحمید الدشتی نماینده پارلمان کویت از منتقدان جدی سیاست‌های عربستان سعودی در قبال کشورهای هم جوار به ویژه بحرین و یمن است.دادستان کویت ۲۳ ماه مارس گذشته، الدشتی را به اتهام آنچه آن را "اهانت به عربستان و بحرین" خواند، احضار کرده بود.