یارانه ۲۲ میلیاردی برای ۶۰۰ نشریه

فهرست یارانه ۲۲ میلیارد تومانی شش ماه اول سال ۹۵ طرح اشتراک متعلق به حدود ۶۰۰ نشریه منتشر شد.

به گزارش خبرآنلاین، یارانه ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی طرح اشتراک نشریات برای شش ماه اول سال ۹۵ و متعلق به ۵۹۳ نشریه حاضر در طرح به تفکیک هر ماه و بر اساس تعداد ارسالی، یارانه مشترک، یارانه حمایتی و سهم توزیع کننده معرفی شده از سوی نشریات، منتشر شد.

در این جدول، عملکرد سامانه اشتراک نشریات از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریور ماه فهرست شده است که یارانه نشریات در این طرح بدون احتساب سهم مشترک، محاسبه و درج شده است.

برای اطلاع از فهرست جزئیات یارانه طرح اشتراک ۶ ماه اول ۹۵ اینجا کلیک کنید.