گوشی ساز آمریکایی استفاده از نرم افزار چینی را متوقف کرد

 خبرگزاری فارس به نقل از ورج، اولین بار در ماه گذشته یک شرکت امنیتی به نام کریپتووایر مدعی شده بود میان افزار مورد استفاده در گوشی های ساخت این شرکت برای به روزرسانی برنامه های مختلف ارتباطات و داده های رد وبدل شده کاربران را زیر نظر می گیرد و حتی محتوای پیامک های کاربران را برای یک رایانه سرور در کشور چین ارسال می کند.

البته این مشکل تنها مربوط به تولیدات Blu نبوده و در دیگر گوشی های تولیدی مجهز به میان افزار یاد شده وجود داشته است. Blu اعلام کرده که به دقت در حال بررسی موضوع است و از این پس از نصب برنامه های تولیدی شرکت های ثالث که دسترسی به کدهای منبع آنها ممکن نباشد و رفتارشان قابل درک نباشد، خودداری خواهد کرد.

طرف چینی مدعی شده که هدف این ابزار جمع آوری داده گوشی های آمریکایی نبوده و پس از اعتراض داده های جمع آوری شده پاک شده اند. این شرکت اظهار امیدواری کرده با رفتار مناسب اعتماد متقابل طرف های تجاری خود را به دست آورد.