گفت‌و‌گو با مدل ۲۷ساله‌ای که در مشهد بازداشت‌ شد

با احضار۳۰ دختر مدل به دادسرای مشهد،۶تن از آنها که به تذکرات توجه نکرده بودند،بازداشت شدند.مصاحبه زیر را با دختری که از چند سال قبل به عنوان مدل در آرایشگاه‌های زنانه فعالیت می‌کرد و از چند روز قبل بازداشت شده، انجام داده است.چند سال داری؟۲۷ سالتحصیلات عالیه هم داری؟بله !لیسانس روانشناسیبرای هر بار که مدل می‌شدی چه مبلغی دریافت می‌کردی؟ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان!این همه درآمدت بود؟نه! من در آرایشگاه زنانه کار می‌کردم و ماهیانه بین ۸۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم حقوق می‌گرفتم!با این وجود باید درآمد زیادی داشته باشی؟نه! گاهی اوقات ممکن بود در یک ماه فقط یک بار مدل شوم اما گاهی هم چند بار مدل می‌شدم! برای این کار هم متصدیان آرایشگاه‌ها که مرا می‌شناختند تماس می‌گرفتند.چند سال است به این کار مشغول هستی؟از ۵ سال قبل شروع کردم.چه شد که تصمیم گرفتی به عنوان مدل فعالیت کنی؟از اول نمی‌خواستم مدل شوم در واقع می‌خواستم از خودم عکس داشته باشم تا اگر خواستم ازدواج کنم تصمیم بگیرم به کدام آرایشگاه بروم که کار بهتری ارائه می‌کند. در همین زمان یکی از دوستانم که در آتلیه کار می‌کرد پیشنهاد مدل شدن را مطرح کرد من هم قبول کردم و از آن روز به بعد به این کار ادامه دادم.خانواده ات موافق بودند؟در ابتدا مخالفت می‌کردند اما با اصرارهای من دیگر چیزی نگفتند.آیا از عکاس مرد هم برای گرفتن عکس‌های مدل در آرایشگاه زنانه استفاده می‌شد؟بله! برخی عکاس‌ها مرد بودند که با آن‌ها در پارتی‌های شبانه آشنا می‌شدم!تاکنون به خارج از کشور هم رفته ای؟نه! ولی برخی از دوستانم که مدل بودند به دبی می‌رفتندآیا افراد دیگر را هم به مدلینگ تشویق می‌کردی؟شغل من در آرایشگاه همین بود یعنی با دختران دیگر تماس می‌گرفتم و از آن‌ها می‌خواستم که مدل شوند ولی آن‌ها بعد با متصدی آرایشگاه صحبت می‌کردند.حرفی برای مدل‌های دیگر داری؟نمی‌خواهم آن‌ها هم مانند من فریب بخورند باید از سرنوشت من درس عبرت بگیرند چرا که در مسیر بیراهه حرکت می‌کنند در واقع ما قربانی تبلیغ و سودجویی دیگران می‌شویم.مادر این دختر جوان هم که در کنار او ایستاده بود گفت: عده‌ای دختر مرا اغفال کردند من چند بار به مراکز انتظامی و حتی پلیس فتا مراجعه کردم ولی این موضوع جدی گرفته نشد!چرا خودتان دخترتان را از این مسیر اشتباه بازنگرداندید؟متاسفانه به حرف ما گوش نمی‌کرد او خودش کارشناس روانشناسی است و دیگر افراد خانواده هم تحصیل کرده هستند اما او به حرف‌های ما بی‌توجه بود.حرفی برای دیگران داری؟همان طور که دخترم الان پشیمان شده و می‌داند راه را به خطا رفته است امیدوارم که دیگر دختران جوان هم قدر خود را بدانند تا بازیچه برخی افراد سودجو نشوند.منبع:روزنامه خراسان