کلیات «اصلاحیه بودجه ۹۵» تصویب شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب مشروط کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در کمیسیون خبر داد.به گزارش مهر، محمد خدابخشی، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ با رای دوسوم حاضران جلسه با دو شرط به تصویب رسید.وی ادامه داد: نمایندگان به شرط حذف تبصره ای در لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ که در آن دولت خواستار حذف بودجه ۵ هزار میلیارد ریالی دفاعی شده بود، کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.وی افزود: شرط دوم نیز این بود که تبصره مربوط به تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های دولت به بانکها نیز تغییر ماهوی کند.چندی پیش نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ را در کمیسیون برنامه و بودجه رد کرده بودند.