کاهش ۴۰۰میلیاردی بودجه وزارت نفت

بودجه وزارت نفت در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

به‌ گزارش ایسنا، بر اساس رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶،   اعتبار دولتی وزارت نفت ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که بودجه این وزارت خانه در سال گذشته  ۱۶۸  میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان بود.

بر  اساس این گزارش این کاهش بودجه در حالی رخ داده است که یک ردیف تازه به نام پژوهشگاه ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز با بودجه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به بودجه وزارت نفت اضافه شده است.