چین تیم فوتبال آث میلان ایتالیا را خرید

پیش نویس توافق فروش تیم فوتبال آث میلان ایتالیا به چینی ها امروز جمعه به ارزش ۷۴۰ میلیون یورو میان دو طرف امضا شد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی ایتالیا (انسا)، توافق برای واگذاری تیم فوتبال میلان به چینی ها (Sino-Europe Sports Investment Management Changxing Co.Ltd) امروز بطور ناگهانی تسریع یافت .انسا افزود: ۹۹.۹۳ درصد تیم آث میلان به چینی ها واگذار شد و شرکت ‘فینینوست’ ایتالیا آن را رسما اعلام کرد.سیلویو برلوسکونی مالک این تیم با پذیرفتن پیش نویس توافق فروش که توسط ‘دانیلو پلگرینو’ مدیرعامل فینینوست و نماینده سرمایه گذاران چینی مربوط به خرید و فروش تیم میلان به ارزش ۷۴۰ میلیون یورو با توجه به اوضاع بدهی حدود ۲۲۰ میلیونی این تیم امضا شد، آن را تایید کرد.انسا اطلاعات بیشتری از این توافق منتشر نکرد.