چگونه در زمان حال زندگی کنید

درگیری با رویداد ها و وقایع گذشته می تواند تاثیر زیادی بر روی زندگی کنونی شما داشته و باعث شود تا دقت لازم برای تصمیم گیری برای آینده را از دست بدهید.اگر از گذشته چشم پوشی کنیم زندگی شما بسیار بهتر و ساده تر می شود.بهترین کاری که هر شخص می تواند برای بهبود بخشیدن به زندگی خود بکند این است که زمان گذشته را فراموش کند و نگران آینده نباشد و همچنین از زمانی که اکنون در اختیار خود دارید به بهترین شکل استفاده کند و در زمان حال زندگی کنید.برای شروع بهتر است با یکی از دوستان خود یا افراد خانواده یا یک مشاور در مورد احساسات خود صحبت کنید.این امر باعث سبکی شما می شود و در نهایت احساس بهتری نسبت به خود پیدا می کنید و این موضوع را در نظر بگیرید که یک خاطره خوب هم که شما را از زمان حال جدا کرده و ذهن شما را مشغول کند می تواند مشکل ساز باشد.این دسته از خاطرات می توانند یک رابطه یا یک اتفاق باشند.

در مرحله بعدی باید دلخوری ها را فراموش کنید و کسانی که باعث شدند تا شما شرایطی بد را تجربه کنید را ببخشید و به دست فراموشی بسپارید و بیشتر وقت خود را با برنامه ریزی و هدفمند سپری کنید.بر روی کار ها و چیز هایی که شما را خوشحال می کنند تمرکز کنید و این موضوع را در نظر داشته باشید که اتفاقات گذشته را نمی توانید تغییر دهید و این همه ناراحتی و تفکر در مورد گذشته چیزی به جز پس رفت شما نمی شود.در آخر دفتری را به کار های روزانه خود اختصاص دهید و لیستی از کار هایی که شما را خوشحال می کند و برای آینده شما مفید است تهیه کنید و ساعاتی در روز را به مطالعه و انجام فعالیت های ورزشی اختصاص دهید.

نوشته چگونه در زمان حال زندگی کنید اولین بار در زوم تک پدیدار شد.