چه‎چیزی باعث‎افزایش تروریسم می‌شود؟

مدیر اطلاعات ملی آمریکا معتقد است تغییرات آب و هوایی نظیر افزایش درجه حرارت زمین عامل گسترش تروریسم در جهان است و مدتها پس از شکست گروه تروریستی داعش به عنوان بدنام ترین گروه تروریستی در جهان این مشکل همچنان به بی ثباتی جهانی دامن خواهد زد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی در آمریکادر سخنرانی درباره تهدیدهای جهانی در کنفرانسی اطلاعاتی در شهر واشنگتن گفت: کاهش منابعی نظیر غذا و آب به سبب تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش تنش های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان شده و مردم مجبور به سلاح به دست گرفتن به منظور تامین منابع حیاتی زندگی خود خواهند شد. این امر فشارهای مضاعفی را بر دولتها وارد کرده و آنها را وادار به جنگ برای حفظ کنترل مرزهای ملی خود و پاسخگویی به تهدیدهای داخلی و خارجی خواهد کرد.کلاپر خاطر نشان کرد: من فکر می کنم تغییرات آب و هوایی اساسی برای بسیاری از مشکلات مربوط به امنیت ملی خواهد بود. تبعات تغییرات آب و هوایی منجر خواهد شد به این که چرخه افراط‌گری در آینده پیش رو ادامه پیدا کند.وی افزود: به علت این مشکل حتی زمانی که داعش شکست بخورد گروه‌های تروریستی جدیدی ظهور خواهند کرد.رشد تروریسم در جهان با افزایش گرمای کره زمین مرتبط بوده و چهره های مشهوری نظیر سناتور آمریکایی برنی سندرز و شاهزاده چارلز انگلیس در حمایت از این مفهوم حرف زده اند.