چند خودروی پلیس در آلمان به آتش کشیده شد

افرادی ناشناس ۱۸ اتومبیل از جمله چند اتومبیل پلیس در نزدیک ایستگاه مرکزی راه آهن شهر ماگدبورگ آلمان را به آتش کشیدند.به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه آلمانی "دی ولت"، در اطراف ایستگاه راه آهن مرکزی در شهر ماگدبورگ آلمان افرادی ناشناس چندین اتومبیل از جمله هفت اتومبیل پلیس و اتومبیل مخصوص راه آهن را به آتش کشیدند.این اتومبیل ها در یک پارکینگ اصلی ایستگاه مرکزی راه آهن و در فاصله نزدیک به این ایستگاه مرکزی قرار داشتند. آسیب های وارد شده در این واقعه حدود ۷۵۰ هزار یورو برآورد شده است. این واقعه هیج مجروحی در پی نداشت.پلیس این مسئله را رد نمی کند که این حمله آتش سوزی با انگیزه های سیاسی انجام گرفته باشد. در سال های اخیر نیز در ایالت زاکسن –آنهالت آلمان چندین مورد حملات به اتومبیل های پلیس و ارتش آلمان وجود داشته است. اقدامات مشابهی همچنین در برلین و لایپزیگ نیز وجود داشته است. عاملان این گونه اقدامات بعضا از صحنه های چپ گرای افراطی و طرفداران آن ها بوده اند.پلیس شهر ماگدبورگ آلمان تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده است. در حال حاضر هیچ مظنونی در این ارتباط شناسایی نشده است.