چمران: در صورت بی توجهی مسئولین نمایشگاه بین المللی، زنجیره انسانی تشکیل می‌دهیم

رییس شورای شهر تهران در انتقاد به برگزاری نمایشگاه های همزمان و پر ازدحام در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، تاکید کرد: در صورت توجه نکردن مسئولین به درخواست‌های مکرر شورا مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه در آن محل ، حتما طی فراخوانی مقابل محل نمایشگاه ها زنجیره انسانی تشکیل خواهیم داد.

به گزارش ایسنا،  مهدی چمران در حاشیه سیصد و نهمین جلسه شورا در انتقاد به برگزاری نمایشگاه‌های شلوغ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، گفت: ما بارها در این خصوص تذکر داده ایم و از مسئولین برگزاری نمایشگاه، خواسته‌ایم تا از برگزاری نمایشگاه های همزمان و پر ازدحام در این محل خودداری کنند، اما متاسفانه هر روز شاهد برگزاری اینگونه نمایشگاهها هستیم.

چمران اظهارکرد: مسئولین نمایشگاه به بهانه اینکه برنامه اجرایی نمایشگاه از مدتها قبل بسته شده، معتقدند طبق قرارداد برای سازمان نمایشگاهها تعهد ایجاد شده است، در حالیکه این قراردادها قابل بازبینی و تغییر است و با هیج دلیلی قابل توجیه نیست که نمایشگاه شهر آفتاب با این امکانات مناسب و عدم مزاحمت برای شهروندان خالی بماند و ما هر روز شاهد ترافیک و اعتراض مردم در منطقه منتهی به نمایشگاه بین المللی باشیم.

بر اساس گزارش سایت شورای شهرتهران، رییس شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: اگر مسئولین نمایشگاهها بخواهند به این روال ادامه دهند و به حقوق شهروندان احترام نگذارند و برای شهروندان مزاحمت ایجاد کنند ، به طور حتم مدیریت شهری طی فراخوانی و با تشکیل زنجیره انسانی جلوی این کار را خواهد گرفت.