پیاز را در یخچال نگذارید

به هیچ وجه پیازی که در یخچال مانده مصرف نکنیدبه گزارش فرهنگ نیوز ،به هیچ وجه پیازی که در یخچال مانده مصرف نکنید زیرا تمام میکروب های یخچال را به خود جذب کرده و موجب عفونت چشم، روده و معده می شود.