«پوكومون گو» در ايران فيلتر شد

 پوكومون بازي برگرفته از انيميشني ژاپني است كه يك شركت امريكايي آن را توليد كرده و كشورهاي متعددي انجام آن را ممنوع يا نسبت به آن اعلام نگراني كرده‌اند. امريكا، ايران، چين و رژيم‌صهيونيستي هركدام محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي را براي پوكومون گو در نظر گرفته‌اند و سعي مي‌كنند حساسيت‌هاي ديگر كشورها نسبت به اين بازي را در نظر بگيرند. سايت بازي پوكومون در ايران فيلتر شده است، اسرائيلي‌ها انجام اين بازي را براي نظاميان و محوطه‌هاي خاصي مانند ديوار ندبه ممنوع كرده‌اند. امريكايي‌ها نيز ممنوعيت‌هايي براي اين بازي در نظر گرفته‌اند و اولين گزارش تيراندازي به خاطر ايجاد مزاحمت بازي پوكومون براي شهروندان اين كشور گزارش شده است.   پوكومون مصداق لهو و لعب دنيادر قرآن كريم شش بار واژه «لهو و لعب» استفاده شده كه يكي از آنها در آيه بيست‌و‌يكم سوره عنكبوت است. آيت‌الله مكارم شيرازي در ترجمه اين آيه مي‌نويسد: اين زندگي دنيا چيزي جز سرگرمي و بازي نيست و زندگي واقعي سراي آخرت است، اگر مي‌دانستند! پوكومون گو مصداق لهو و لعب عملي شده است و كساني كه اين بازي را انجام مي‌دهند بايد علاوه بر صرف زمان، شروع به حركت كنند و براي انجام مراحل اين بازي، سفرهاي بيهوده‌اي را انجام دهند؛ سفرهايي كه ممكن است به دليل ماهيت تصوير‌برداري و نقطه‌زني برخي از محدوده‌هاي جغرافيايي از نظر امنيتي مشكلاتي را به وجود آورد و محل استقرار ساختمان‌ها و مناطق مهم سياسي و امنيتي از طريق اين بازي آنلاين در معرض سوءاستفاده‌هاي خارجي قرار گيرد. از اين رو است كه كشورهاي مختلف در حال برقراري ممنوعيت روي اين بازي هستند. اسرائيلي‌ها از نظاميانشان خواسته‌اند اين بازي را انجام ندهند و گفته شده انجام اين بازي در اطراف موزه هولوكاست در امريكا و ديوار ندبه در سرزمين‌هاي اشغالي ممنوع شده است. مقامات دولت سعودي هم از شيوه قديمي «حرام» اعلام كردن بازي پوكومون براي جلوگيري از انجام اين بازي در عربستان استفاده كرده‌اند. از سوي ديگر، رسانه‌هاي فارسي زبان خارجي نسبت به برخورد مقامات كشورمان با بازي پوكومون حساس شده‌اند. سايت العربيه در گزارشي مي‌نويسد: مقامات امنيتي اين كشور اين روزها از خود مي‌پرسند: «اين بازي چيست كه همه را شيفته خود كرده است؟» حسن كريمي‌قدوسي، مديرعامل بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌گويد: اگر قرار است اين بازي در ايران توزيع و عرضه شود، حتماً بايد از فيلتر بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي بگذرد و هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه صورت گرفته باشد و در غير اين صورت ناگزير از فيلتر و جلوگيري از عرضه بازي هستيم.اما قبل از اينكه اين بنياد بخواهد تصميم رسمي‌اش را درباره پوكومون اعلام كند، سايت پوكومون گو در ايران فيلتر شد. روز گذشته جواد اميري، معاون نظارت و ارزشيابي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي، درباره فيلتر شدن پوكومون گو گفت: اين بازي توسط بنياد فيلتر نشده است. اميري همچنين گفت: بازي پوكومون گو فاقد محتوايي است كه سبب ممنوعيت آن شود و اين بازي با محتواي موجود، از نظر خط قرمزها و الگوهاي مشخص شده مجاز است، اما اين بازي يك فراسرگرمي است و استعلام از ساير نهادهاي مرتبط از جمله نهادهاي امنيتي، لازمه صدور مجوز نهايي براي اين بازي است. وي يادآور شد صدور مجوز انتشار بازي در داخل كشور بر اساس درخواست ناشر داخلي و معيارهاي نظام رده‌بندي سني بازي‌هاي رايانه‌اي (ESRA) و رعايت قوانين و مقررات مربوطه امكان‌پذير است. فيلتر شدن سايت‌ها در كشورمان داراي شرايطي است كه با درنظر گرفتن نهاد‌هاي دخيل در امر فيلترينگ، از دسترس خارج شدن سايت پوكومون در كشورمان را مي‌توان واكنشي از سوي نهاد‌هاي امنيتي به خطرات احتمالي اين بازي براي امنيت كشور دانست. پوكومون گو با وجود اينكه حدود يك ماه از زمان انتشار آن در جهان مي‌گذرد به پر بحث‌ترين بازي رايانه‌اي تبديل شده است. پيش از پوكومون نيز اطلاعاتي درباره سوءاستفاده سازمان‌هاي جاسوسي از بازي‌هاي رايانه‌اي منتشر شده بود و ادوارد اسنودن كارمند پيشين سازمان سيا از برنامه اين سازمان جاسوسي براي كسب اطلاعات از طريق بازي‌هايي مانند «پرندگاتن خشمگين» هشدار داده بود.منبع : روزنامه جوان