پورحیدری از روز چهارشنبه بیدار نشده است

همه فوتبال ایران دست به دعا شده تا پورحیدری دوباره سلامتی اش را به دست بیاورد.

منصور پورحیدری در icu بستری شده و حال او وخیم گزارش شده است. او از روز چهارشنبه از خواب بیدار نشده است و این مسئله برای خانواده او و پزشکان بسیار نگران کننده بوده است. حیدری به خاطر تزریق دارو زیاد به خواب می رود اما این بار دو روزی است که از خواب بیدار نشده است. فریده شجاعی همسر پورحیدری هم در این باره می گوید: «شرایط منصور اصلا خوب نیست و از چهارشنبه بیدار نشده است، دعا کنید.»