پلمب دو خوابگاه متخلف در دانشگاه لرستان

رئیس دانشگاه لرستان گفت: با تشکیل کمیته نظارت برخوابگاه‌های خودگردان، نماینده‎ای از دانشگاه‌هایی که دانشجو در این خوابگاه داشتند عضو این کمیته شدند و هم‌اکنون کمیته نظارت به صورت محسوس و نامحسوس بر روی این خوابگاه‌ها کنترل و نظارت لازم را دارد و تاکنون یکی دو تا خوابگاه که اصول را رعایت نکردند پلمب شدند.

‌دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: مسئولیت نظارت بر خوابگاه‌های خودگردان استان قبل از دولت تدبیر و امید برعهده یکی از دانشگاه‌های استان بود که چون کمیسیون دانشجویی شورای تأمین(شتا) از عملکرد این دانشگاه ناراضی بود، این مسئولیت را به دانشگاه لرستان واگذار کرد و بدین ترتیب مسئولیت نظارت بر خوابگاه‌های خودگردان استان در دولت تدبیر و امید به دانشگاه معین و مادر لرستان واگذار شد.

عزیزی افزود: با تشکیل کمیته نظارت بر خوابگاه‌های خودگردان، نماینده‎ای از دانشگاه‌هایی که دانشجو در این خوابگاه داشتند عضو این کمیته شدند و هم‌اکنون کمیته نظارت به صورت محسوس و نامحسوس بر روی این خوابگاه‌ها کنترل و نظارت لازم را دارد و تاکنون یکی دو تا خوابگاه که اصول را رعایت نکردند پلمب شدند.

وی با اشاره به اینکه برای ساکن شدن دانشجویان پسر در خوابگاه‌های دانشگاه لرستان محدودیت فضا داریم، اظهار کرد: تنها به ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر دانشجویان پسر خوابگاه تعلق گرفته و مابقی مجبورند در خوابگاه‌های خودگردان سکنی گزینند.

رئیس دانشگاه لرستان بیان کرد: هم‌اکنون ۷ تا ۸ خوابگاه خودگردان در شهر خرم‌آباد وجود دارد.