پشت پرده قتل یک شهردار و همراهش

خبرجنوب نوشت: مردی که شهردار و همراهش را در مبارک آباد قیروکارزین به قتل رسانده بود، جزئیات تازه ای از جنایت فاش کرد.در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه بیستم بهمن ماه سال گذشته شهردار مبارک آباد قیروکارزین به نام مهندس محمدحسین طاهری ۳۸ ساله و فضل ا… بهمنی ۴۷ ساله به ضرب گلوله در باغی به قتل رسیدند. از همان زمان وقوع قتل به دستور مقام قضایی تحقيقات پليس براي كشف راز اين جنايت ها شروع شد. بررسيها نشان ميداد كه عامل جنايت یک مرد جوان بوده كه بر سر اختلاف با همراه شهردار دست به قتل زده و پس از جنايت متواري شده است.مأموران وقتي به محل حادثه رسيدند با جسد غرق خون شهردار و همراهش روبهرو شدند.در جريان بررسيهاي تخصصي مشخص شد كه قاتل از مدتها قبل قصد انتقام جویی داشته و شبانه با یک حمله مسلحانه به هدف خود رسیده است. پس از بررسی دقیق صحنه جنایت به دستور بازپرس پرونده ،اجساد قربانیان به پزشکی قانونی انتقال یافت.درحاليكه پليس سرگرم تحقيق در اين پرونده بود، سرنخهایی از این جنایت به دست آمد و ماموران دریافتند که قاتل با انگیزه ای مشخص دست به این جنایت هولناک زده و به دلیل اختلافی که با همراه شهردار داشته این جنایت را انجام داده است.كارآگاهان در ادامه تحقيقات دريافتند كه عامل اصلي جنايت، مردی به نام « ی- ر » بوده است. ماموران با سرنخ هایی که به دست آورده بودند توانستند تعدادی از افرادی که با متهم برای اختفا و… تبانی کرده بودند را شناسایی و به دستور مقام قضایی دستگیر کنند.با گذشت چندماه از اين ماجرا، سرانجام سرنخهايي در اختيار پليس قرار گرفت كه نشان ميداد عامل جنايت در آپارتماني در شیراز است و در آنجا زندگي ميكند. محل اختفاي وي شناسايي شد و از ساعت ۱۲ نیمه شب هشتم مردادماه تيمي از كارآگاهان با محاصره اين محل، متهم را در منزلش محاصره کردند پس از سه ساعت عملیات پلیسی در نهايت ساعت سه بامداد طی يك عمليات ضربتي متهم را دستگير كردند. با دستگيري اين مرد، از وی یک قبضه کلت کمری کشف شد.در اين ميان متهم با بازجوییهای صورت گرفته انگیزه این جنایت را خونخواهی عنوان و فاش شد که چندی قبل فرزند همراه شهردار به دست برادر قاتل به قتل می رسد. پس از این جریان با اجرای حکم قصاص، برادر وی به قصد خونخواهی بر می آید. از این رو از مدت ها قبل نقشه قتل را طراحی کرده و زمان حادثه با قصد و نیت قبلی برای قتل فضلا… بهمنی وارد عمل شده است. در این میان علاوه بر نامبرده ،شهردار را نیز به قتل رسانده و سپس متواری می شود. پس از اين ماجرا به شيراز گريخته تا اینکه دستگیر مي شود. در ادامه از متهم دوقبضه اسلحه ژ۳ و کلاشینکف نیز کشف شد. در این میان برای وی قراربازداشت موقت صادر شد. این پرونده به صورت ویژه در دستگاه قضایی شهرستان قیر و کارزین رسیدگی و به زودی با صدورکیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ارسال می شود.