پتروشیمی ال ان بی کرمانشاه دچار حریق شد

با انفجار در یکی از مخازن نفت سفید ، این پتروشیمی دچار آتش سوزی شده است. حجت اله جهانبخشی افزود:نیروهای آتش نشانی برای اطفا حریق پتروشیمی بیستون به منطقه اعزام شده اند.