پایان خدمت سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید با یک پیام توئیتری خداحافظی و پایان خدمتش را اعلام کرد.به گزارش فارس، «آلن ایر» سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید اعلام کرد خدمت او در این سمت به پایان رسیده است.ایر طی یک پیام توئیتری نوشت: «خدمت من بعنوان سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه به پایان رسید. .. خدا نگهدار همه شما موفق و شاد و سر بلند باشید.»آلن ایر بعنوان اولین سخنگوی فارسی زبان دولت آمریکا کار خود را در سال ۲۰۱۰ شروع کرده و گفته می‌شود در جریان مذاکرات هسته‌ای برای تهیه نسخه فارسی برجام کمک کرد.