پاسخ روابط عمومی شرکت ملی نفت درباره خبر حکم انفصال مدیر عامل این شرکت

 بدنبال انتشار خبر  محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کادر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران  توسط سایت تخصصی نفت نیوز  و بازنشر آن در الف( در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۵) روابط عمومی وزارت نفت جوابیه ای را برای نفت نیوز ارسال کرد. از آنجا که الف نیز اقدام به باز نشر آن نموده وظیفه اخلاقی و حرفه ای خود می داند تا همان جوابیه را جهت اطلاع مخاطبان منتشر نماید:**************************************مدیر مسول تارنمای نفت نیوزباسلام موضوع تایید حکم محکومیت و انفصال خدمت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از سوی دیوان عالی کشور کذب بوده و صحت ندارد. ضمناً با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت رسانه ای کردن موضوع اقدام آن تارنما در انتشار خلاف واقع مذکور، مغایر با مصوبه یاد شده و از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است.ضمن رعایت ایجاز و اجتناب از پاسخگویی به سایر مفاد خبر کذب منتشره اعلام می دارد کلیه حقوق قانونی شرکت ملی نفت ایران، مجموعه صنعت نفت و مدیران آن و اشخاص حقیقی نامبرده شده در خبر کذب موصوف در رابطه با پیگیری موضوع در قالب و عناوین کیفری و حقوقی ملحوظ و متصور خواهد بود.