ویروس HIV در بافت های بدن پنهان می ماند

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد بیماران مبتلا به HIV که تحت درمان با داروهای آنتی ریتروویرال قرار گرفته اند همچنان دارای ویروس عامل ایدز در بافت هایشان نیز هستند.

به گزارش مهر، درمان با داروی آنتی ریتروویرال موجب حذف میزان قابل تشخیص HIV در خون شده و بیماری را کنترل می کند. اما یافته های جدید نشان می دهند ویروس HIV در بافت ها ممکن است موجب ایدز نشود اما می تواند در ابتلا به برخی بیماری های دیگر نظیر سرطان و بیماری قلبی نقش داشته باشند.

دکتر میشل مک گرث، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بررسی بافت های بیماران مبتلا به HIV که درمان شده بودند نشان می دهد HIV در برخی بافت ها ظاهرا تحت تاثیر داروهای آنتی ریتروویرال قرار نمی گیرد.»

وی در ادامه می گوید: «ما هیچ مدرکی دال بر مقاومت به دارو مشاهده نکردیم که بیانگر مقاومت ویروس به دارو بوده باشد.»

به گفته وی، «نتایج ما نشان می دهد که HIV در بخش های مختلف بافت های متفاوت از طریق درمان به طور کامل از بین نمی روند.»

محققان در این مطالعه، نمونه بافت تشریح شده سه بیمار مبتلا به HIV که داروی آنتی ریتروویرال مصرف کرده بودند را بررسی کرده و میزان غیرقابل تشخیصی از ویروس را در خون شان شناسایی کردند.

به گفته محققان، این ویروس رشد کرده و به مغز، کلیه، طحال و سایر بافت های مشابه انتقال می یابند. این امکان وجود دارد این ویروس فعال شده و موجب بروز بیماری های غیرمرتبط با ایدز نظیر سرطان و بیماری قلبی شوند.