وقتی مردان روسری سر می کنند

پس از شکست کمپین «آزادی‌های یواشکی» با محوریت صدای آمریکا، این تلویزیون باز با خود‌زنی، افتضاحی دیگر به بار آورد.به گزارش کیهان، در این ماجرا هم، خبرنگار اصلاح‌طلب و همکار مهدی کروبی در روزنامه اعتماد ملی، مردهای ایرانی را به روسری سر کردن در اعتراض به حجاب زنان در ایران دعوت کرد.مسیح علی‌نژاد که در میان همکاران اصلاح‌طلب مطبوعاتی‌اش، به فرصت‌طلب شهرت داشت، ذوق‌زده از روسری سر کردن چند مرد انگشت‌شمار، عکس‌های مردان روسری‌پوش را در کنار همسران نیمه‌پوششان نمایش داد تا ثابت کند جنس مخالفان حجاب و دشمنان نظام دینی چیست و میزان غیرتشان تا کجاست!البته روسری سر کردن مردان معاند، مسبوق به سابقه است.مسعود رجوی همسر دوم مریم قجر و سرکرده متواری منافقین و ابوالحسن بنی‌صدر با روسری و لباس زنانه از ایران فرار کردند.برخی از مردان عمله میدانی فتنه ۸۸ هم با روسری قصد فرار از قانون را داشتند. اتفاقا عناصر داعش هم با روسری از دست نیروهای مقاومت در عراق و سوریه فرار می‌کنند.گویا شکست پروژه «آزادی‌های یواشکی» یعنی کشف حجاب در معابر و ارسال عکس آن برای صدای آمریکا، کافی نبود و این تلویزیون باز هم از شدت کینه علیه اخلاق و نظام، دیوانه‌وار به در و دیوار بسته زد تا عمق نفوذ خود را در میان ایرانی‌ها در حد چند مرد روسری‌پوش نمایش دهد!