وزیر کشور: از شهرداری اسناد واگذاری مسکن را خواسته‌ایم

وزیر کشور با اشاره به اینکه از شهرداری‌ اسناد و مدارک واگذاری مسکن را خواسته‌ایم گفت: قوه قضاییه با جدیت به این موضوع رسیدگی کند.به گزارش فارس، رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد واگذاری مسکن از سوی شهرداری‌ها گفت: یک اشتباهی بوده که عنوان شده شهرداری ها زیر مجموعه وزارت کشور هستند.این نظارت وجود دارد اما به این معنا نیست که دائم و مستقیم وزارت کشور ورود کنند.در واقع شوراها مسئول اصلی هستند و مسئولان ما می‌توانند مصوبات شوراها را بررسی کنند.موضوعی که مطرح شده به عنوان مسئله ای است که سازمان بازرسی آن را به عنوان پاسخ خواهی از شهرداری پیگیری میکند.و قوه قضاییه باید در این موضوع با جدیت وارد شود زیرا برای افکار عمومی ابهاماتی ایجاد شده است بنابراین اگر خلاف و فسادی است برخورد شود وگرنه باید اعلام شود تا اعتماد عمومی مردم را جلب کنیمما هم یک جلسه با مسئولان شهرداری داشته ایم و گفتیم اسناد و مدارک خود را ارائه دهند.