وزارت امورخارجه دو کشور چین و فیلیپین را به خویشتن داری دعوت کرد

به گزارش خبرنگار الف، بهرام قاسمی سخنگو وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مناقشه دو کشور چین و فلیپین در مورد دریای چین گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از سیاست مودت و حسن همجواری کشورهای همسایه دریای چین جنوبی؛ طرفین را به خویشتنداری کرد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد: مسائل مطروحه از راههای مسالمت آمیز، مذاکره و گفتگو میان آنان حل و فصل گردد.