ورود مجلس به حادثه فوت بیماران دیالیزی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ورود کمیسیون متبوعش به حادثه فوت بیماران دیالیزی در اهواز خبر داد.به گزارش مهر، محمدنعیم امینی فرد در رابطه با علت فوت بیماران دیالیزی اهواز، گفت: در حال حاضر نمی توان در مورد علت فوت بیماران مذکور اظهارنظر قطعی کرد اما به احتمال زیاد علت فوت این افراد ناشی از مسمومیت غذایی در نتیجه استفاده از یک منبع غذایی مشترک و به دلیل اقدامات درمانی دیالیز نبوده است، البته روشن شدن حقایق این موضوع مستلزم انجام مطالعات بیولوژیکی است.وی افزود: در طی پیگیری هایی که از وزارت بهداشت به عمل آمد دو هیات به استان خوزستان برای بررسی این موضوع اعزام و همچنین کمیته ای اختصاصی در استانداری خوزستان برای بررسی جوانب امر تشکیل شده است.سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ورود کمیسیون متبوعش برای پیگیری علت فوت بیماران دیالیزی اهواز خبر داد و گفت: با توجه به تاکیداتی که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس آقای نوبخت برای پیگیری این قضیه داشتند به صورت جدی پیگیر این موضوع خواهیم بود و در اسرع وقت نتایج حاصله را در اختیار عموم و و رسانه ها قرار خواهیم داد.