واکنش لاوروف به مصوبه ضد روسی جدید سنا

«سرگئی لاورف»، وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه تماس های نظامی میان آمریکا و روسیه تنها به مکانیسم جلوگیری از تصادفات هوایی محدود شده، گفت که مساله وضع ممنوعیت همکاری های نظامی میان نیروهای نظامی روسیه و آمریکا از سوی کنگره موضوع جدیدی نیست.

به گزارش مهر، وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه قانون منع همکاری میان نیروهای نظامی روسیه و آمریکا مساله جدیدی نیست گفت که سال گذشته هم چنین قانونی به تصویب کنگره رسیده بود.

به گزارش تاس، «سرگئی لاورف»، وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه تماس های نظامی میان آمریکا و روسیه تنها به مکانیسم جلوگیری از تصادفات هوایی محدود شده، گفت که مساله وضع ممنوعیت همکاری های نظامی میان نیروهای نظامی روسیه و آمریکا از سوی کنگره موضوع جدیدی نیست.

بر اساس این گزارش «سرگئی لاوروف» در این خصوص گفت: این چیز جدیدی نیست. کنگره قانونی مشابه به این را سال گذشته نیز تصویب کرده است.

وزیر خارجه روسیه این سخنان را در واکنش به مصوبه جدید سنا در خصوص ملزم کردن پنتاگون به کاهش همکاری های نظامی میان آمریکا و روسیه به پایین ترین سطح مطرح کرده است.

«لاوروف» در ادامه سخنان خود افزود: در بودجه سال گذشته پنتاگون، ممنوعیتی برای ارتباط میان مقام های نظامی (دو کشور) در نظر گرفته شد. هرچند قانون این اجازه برقراری ارتباط میان قوای نظامی را به رئیس جمهور داد.

 وزیر خارجه روسیه همچنین ارتباط ثابت میان نیروهای نظامی روسیه و آمریکا را تنها محدود به توافق در خصوص جلوگیری از تصادفات هوایی دانست و گفت: این توافق در نگاه کلی، به کار خود ادامه می دهد و به خوبی هم کار خواهد کرد. متاسفانه در مبارزه با تروریسم، انسجام (این قرارداد) دچار نقصان است.