هشدار درباره رها‌سازی نوزادان مبتلا به ايدز

رييس مركز ملي پيشگيري از ايدز در ايران نسبت به پديده جديد رها كردن نوزادان مبتلا به ايدز توسط مادران مبتلا كه اغلب، خيابان خواب و دچار اعتياد تزريقي هستند هشدار داد.به گزارش روزنامه اعتماد،  با گذشت يك ماه از ابلاغ بخشنامه‌هاي وزارت بهداشت و تهيه دستورالعمل‌هايي براي مسوولان بيمارستان در مواجهه با تولد نوزادان معتاد از مادران معتاد و چگونگي گزارش‌دهي درباره تولد اين نوزادان با هدف حمايت از كوچك‌ترين قربانيان اعتياد، روز گذشته مينو محرز، رييس مركز ملي پيشگيري از ايدز در ايران نسبت به پديده جديد رها كردن نوزادان مبتلا به ايدز توسط مادران مبتلا كه اغلب، خيابان خواب و دچار اعتياد تزريقي هستند هشدار داد.محرز افزود: «زنان خياباني و معتاد تزريقي كه مبتلا به ايدز هستند، نوزادان مبتلا به ايدز به دنيا مي‌آورند و چون براي درمان مراجعه نكرده‌اند، نوزادان بيمار خود را در خيابان و بيمارستان رها مي‌كنند. اين مادران، اگر قبل از بارداري بيماري‌شان تشخيص داده نشود اين بيماري را به نوزادان خود منتقل مي‌كنند و متاسفانه ايدز با شير دادن شدت پيدا مي‌كند و اين مادران هم آزمايشي نمي‌دهند و ايدز را به كودكان‌شان منتقل مي‌كنند و ديگر نمي‌توان براي‌شان كاري كرد و اين نوزادان با ايدز به دنيا مي‌آيند.»محرز تاكيد كرد: «ما براي بيماري ايدز مراكز درماني در سراسر كشور داريم و افراد را به طور رايگان تحت درمان قرار مي‌دهيم اما مهم اين است كه مادر بيمار، خودش به اين مراكز مراجعه كند تا بيماري‌اش تشخيص داده شود. متاسفانه اين مادران به دليل رفتارهاي پرخطر جنسي و اعتياد، به ايدز مبتلا مي‌شوند و به همين دليل به مراكز درماني مراجعه نمي‌كنند.»رها شدن نوزادان ايدز در حالي از سوي اين مقام مسوول مورد هشدار قرار گرفته كه شرايط زندگي مادر – خيابان خوابي و اعتياد و تعدد شركاي جنسي– مانع اصلي در رعايت توصيه‌هاي بهداشتي بوده و با وجود آنكه تمام انجمن‌هاي غير دولتي فعال در مقابله با اعتياد اين آگاهي را دارند كه زنان باردار مبتلا به ايدز را از زايمان طبيعي منع كرده و در هماهنگي با برخي مراكز درماني، آنها را براي عمل سزارين ارجاع دهند تا خطر انتقال ويروس از مادر به نوزاد به حداقل برسد، اما زنان خيابان خواب، باز هم به دليل شرايط زندگي خود، نه‌تنها اغلب از ابتلاي خود به ايدز مطلع نيستند بلكه چندان هم در دسترس نيستند كه در زمان زايمان اقدام موثري از سوي انجمن‌هاي غيردولتي براي آنها انجام شود. با توجه به هشداري كه محرز آن را مطرح كرده، به نظر مي‌رسد بايد در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد افزايش پذيرش نوزادان مبتلا به ايدز در شيرخوارگاه‌هاي بهزيستي بود.