هدیه شیعیان گینه به ظریف

گروهی از شیعیان در کشور گینه کوناکری به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هدایایی دادند.به گزارش ایسنا، از جمله هدایایی که توسط دختران عضو یک جمعیت شیعه در کشور گینه کوناکری به ظریف اهداء شد، لباسی است که در تصویر قابل مشاهده است.گروه مذکور پس از اجرای یک سرود مذهبی، هدایای خود را به محمدجواد ظریف دادند و همسر وزیر خارجه کشورمان لباسی را که به ظریف هدیه داده شد، بر تن او کرد.وزیر امور خارجه کشورمان پس از اجرای این مراسم، ضمن تشکر از اجراءکنندگان خطاب به آنها گفت: شما یک حالت ویژه و یک بعد معنوی به سفر ما به گینه دادید. مردم گینه برای ما مردم بسیار عزیزی هستند و امیدوارم این سفر بتواند روابط بیشتری بین مردم دو کشور برقرار کند. هدیه شیعیان گینه به ظریف