نمونه هایی از تصاویر گرفته شده با آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس

نمونه هایی از تصاویر گرفته شده با آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس

 آیفون
همیشه با داشتن دوربینی بسیار خوب رقیبی برای گوشی های دیگر شرکت ها بوده
است. با گذشت زمان نیز شاید دوربین آیفون بر روی کاغذ کمی عقب تر از دوربین
های دیگر گوشی ها باشد، اما در عمل با گرفتن عکس هایی بسیار عالی، توانسته
نام خود را در بین بهترین دوربین های تلفن های همراه به ثبت برساند.

در ادامه ی مطلب با بقیه ی مطلب با تکنولیو همراه باشید..