نمازگزاران تهرانی جنایات آل‌سعود و آل‌خلیفه را محکوم کردند

شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه تهران در سالگرد فاجعه منا با برگزاری تظاهراتی جنایات رژیم آل سعود و همچنین اقدامات آل خلیفه را محکوم کردند.به گزارش ایسنا، این تظاهرات به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی بیانات مقام معظم رهبری در محکومیت آل سعود و در آستانه صدور حکم فرمایشی علیه مرجعیت بزرگ دینی بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم انجام گرفت.در این تظاهرات نماز گزاران شعارهایی همچون « رهبری ملت ما الهی است، راه بدون رهبری گمراهی است»، « وصیت تمامی شهیدان، پیروی از رهبری است و قرآن»، «اهل بصیرت پیروی رهبر است، راه دین همیشه روشنگر است»، «وحدت و انسجام امت ما، نابودساز نقشه آمریکا»،« مرگ بر صهیونیست، مرگ بر انگلیس، مرگ بر آمریکا، مرگ برآل سعود خائن»، « آل سعود آل ابوسفیان، فاجعه منا دلیل آن است»، « امنیت حجاج بیت خدا، در خطر افتاده چرا در منا» ،« آل سعود خادم آمریکا است»، «مرگ بر منافقین مزدور»، «سوء مدیریت آل سعود، گردید بر تمام عالم شهود»، حجاج بیت خدا ، احرامشان کفن شده در منا»، « محکوم باشد در تمام دنیا،‌حقوق ضد بشر آمریکا»، « سردمداران توحش، سعودی مردم کش»، «‌سعودی جنایت می‌کند،‌آمریکا حمایت می‌کند» ، « هیهات من الذله» « مرگ بر آل سعود کافر و « خط قرمز جوانان انقلابی بحرین، تعرض به شیخ عیسی قاسم است» و… سر دادند.در پایان این تظاهرات این تظاهرات که از مقابل دانشگاه تهران تا میدان فلسطین ادامه داشت، بیانیه‌ای در محکومیت جنایات آل سعود و آل خلیفه قرائت شد.