نظر شوراي نگهبان درباره لايحه كاهش ساعات كار بانوان

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص اعلام كرد.به گزارش ایسنا، لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:- نظر به اين‌كه در تبصره ۷ الحاقي ماده واحده براي سال جاري منبعي تأمين نشده و براي سال‌هاي آتي نيز الزام دولت مبني بر پيش بيني بار مالي در بودجه سالانه تأمين هزينه محسوب نمي‌گردد؛ بنابراين مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين با عنايت به اشكال بار مالي مذكور ايراد شرعي اين شورا نيز كماكان به قوت خود باقي است.