نشست۳جانبه‌آمریکاوروسیه‌وسازمان‌ملل

آمریکا، روسیه و سازمان ملل فردا (سه شنبه) نشست سه جانبه‌ای برگزار می‌کنند.به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز عربی، فردا نشست سه جانبه‌ای میان سازمان ملل، روسیه و آمریکا با محوریت سوریه برگزار می‌شود. این نشست در ژنو برگزار می‌شود.