نخستین مدال کره شمالی کسب شد

مدال طلا وزن ۵۶ کیلوگرم وزنه برداری مردان در ریو ۲۰۱۶ به چین رسید.کینگ کوان لانگ، ورزشکار چینی با شکستن رکورد جهان و المپیک به مدال طلا دسته ۵۶ کیلوگرم وزنه برداری دست پیدا کرد.در مسابقات وزنه برداری دسته ۵۶ کیلو مردان کینگ کوان لانگ با مهار وزنه ۱۳۷ در یک ضرب و ۱۷۰ در دو ضرب با مجموع ۳۰۷ کیلو ضمن شکستن رکورد جهان و المپیک به مدال طلا این رشته رسید.چول اوم یون از کره شمالی نیز با ۱۳۴ در یک ضرب و ۱۶۹ در دو ضرب و با مجموع ۳۰۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید تا نخستین مدال کره شمالی نیز به دست بیاید.همچنین سینفت کروآیتونگ از تایلند نیز با مهار وزنه ۱۳۲ در یک ضرب و ۱۵۷ در دو ضرب توانست با مجموع ۲۸۹ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کند.