نخستین محاکمه سیاسی تاریخ معاصر ایران

محاکمه ۵۳ نفر از اعضای موسس حزب کمونیست توده از ۱۱ آبان سال ۱۳۱۷ در تهران آغاز شد.

اتهام عمده آنان تلاش برای براندازی سلطنت و ملی کردن منابع تولید ایران اعلام شده بود. در پایان این محاکمه، دستگیرشدگان به مجازات زندان محکوم شدند.
دکتر تقی ارانی فیزیکدان ایرانی تحصیلکرده آلمان که از او به عنوان پدر احزاب کمونیستی در ایران نام می‌برند یکی از این متهمان بود. وی به جرم ترویج مرام اشتراکی (مزدکیسم ـ مارکسیسم) و تبلیغ براندازی سلطنت به ده سال زندان محکوم شده بود.
ارانی دهم بهمن ۱۳۱۸ هجری خورشیدی در ۳۶ سالگی در زندان تهران درگذشت و اعلام شد که مرگ او از بیماری تیفوس بوده است.
پس از اشغال نظامی ایران و ازمیان رفتن ترس مطبوعات از نوشتن هرگونه مطلب، برخی از روزنامه‌های تهران نوشتند که دکتر ارانی را در زندان کشته بودند.
محکومیت پدران جنبش کمونیستی ایران نتوانست به فعالیت آنان پایان دهد و حزب توده سه سال بعد اعلام موجودیت کرد که بعدها فعالیت علنی آن با تیراندازی به سوی شاه در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ممنوع شد.