نخستین فیلم‌ از آتش‌سوزی مخزن نفتی پتروشیمی بیستون

یکی از مخازن نفتی پتروشیمی بیستون کرمانشاه ظهر امروز به‌دلیل نوسانات برقی طعمه حریق شد که در بررسی‌های اولیه علت این حادثه اتصالات برقی و نوسانات انرژی عنوان شده است.تلاش برای اطفاء حریق و جلوگیری از سرایت آتش به سایر بخش‌ها ادامه دارد.تماشا