نام ۱۰ رشته پارالمپیکی تغییر می‌کند

۱۰ رشته پارالمپیکی از جمله تیراندازی، شنا، وزنه برداری، دوومیدانی و اسکی آلپاین وارد فرآیند تغییر نام برند رشته‌های ورزشی شده‌اند.

به گزارش دانشجو، مهم ترین ویژگی تغییر نام برند ورزشی، تغییر نام برند رشته های ورزشی IPC با استفاده از کلمه پارا (Para) است. بنابراین نام رشته های ورزشی برای مثال به تیراندازی معلولان(Shooting Para Sport)، شنای معلولان (Para Swimming)، وزنه برداری معلولان (Para Powerlifting)، دو ومیدانی معلولان (Para Athletics) و اسکی آلپاین معلولان (Para Alpine Skiing) تغییر پیدا خواهد کرد.

املاء پیشنهادی کلمه پارا همیشه با حرف P بزرگ است که با فاصله و بدون خط اتصال پیش از نام رشته قرار می گیرد. منطق استفاده از این شکل، متمایز و برجسته ساختن کلمه «پارا» و جلب نظر بیشتر مخاطب است و به نوعی با کلمه پارالمپیک که همواره با حرف P بزرگ نوشته می شود همتراز است.

روند ثبت نام رشته های ورزشی در فرآیند بین المللی با استفاده از  کلمه «پارا» در حال انجام است. همچنین نام فدراسیون های بین المللی پیشنهادی به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد: ‌

 + World Para ‍نام رشته ورزشی مربوطه
در موارد خاص امکان تغییر در ساختار نوشتاری برند امکانپذیر است. برای مثال تیراندازی معلولان جهان را می توان به صورت World Shooting Para Sports نوشت.

 لوگوهای فدراسیون های ورزشی:

لوگوی جدید رشته های ورزشی، نشان پارالمپیک را نخواهند داشت. طراحی لوگوی یکسان برای کلیه رشته های ورزشی IPC در دستور کار قرار دارد.

عنوان مسابقات ورزشی:

عنوان مسابقات قهرمانی جهان بطور مثال به صورت (شهر) (سال) (مسابقات قهرمانی جهان شنا) نوشته می شو: Mexico ۲۰۱۷ World Para Swimming Championships

 کمیته بین المللی پارالمپیک از اوایل سال ۲۰۱۷ به دنبال استفاده از برندهای ورزشی جدید خواهد بود. به همین دلیل از سال ۲۰۱۷ به عنوان دوره گذار یاد می شود. در سال ۲۰۱۸ تمامی رویدادهای ورزش معلولان و همچنین بازیهای زمستانی پیونگ چانگ ۲۰۱۸ باید از اسامی جدید استفاده کنند. لازم به ذکر است تعدادی از رویدادهای ورزشی IPC در سال ۲۰۱۷ هم اکنون تصمیم به استفاده از برند ورزشی جدید دارند.