مقایسه جریمه‌های شهروندی در کشورهای مختلف

اصول و آداب شهرنشینی در کشورهای مختلف کم و بیش یکسان است اما جرایم تخلفات شهری متفاوت است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، اصول و آداب شهرنشینی در کشورهای مختلف کم و بیش یکسان است تفاوت‌ها بیشتر مربوط به نحوه رعایت این آداب از سوی مردم و مجازات رعایت نکردن آن از سوی قانون است.

در این بخش میزان جریمه‌ای را که در ایران و چند کشور دیگر برای رعایت نکردن حقوق دیگران تعیین شده است، مقایسه می‌کنیم.

جریمه ریختن زباله در معابر عمومی 

در ایران ریختن هرگونه زباله، مایعات و اشیا از درون خودرو به معابر ممنوع است و طبق قانون ۳۰ هزار تومان جریمه دارد.

این در حالیست که در سنگاپور ریختن زباله هزار دلار (سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) جریمه دارد و در بار چهارم فرد متخلف باید با پیشبندی که روی آن نوشته شده است «من شهر را کثیف کرده ام» خیابان ها را جارو کند. 

همچنین جریمه ریختن زباله در خیابان های کره برابر با ۱۱ تا ۱۳ درصد پایه حقوق یک کارمند است و در ژاپن نیز هرکس کوچکترین زباله یا آب دهان در معابر عمومی بریزد، ۸۰ تا ۱۶۰ یورو (بین ۲۷۰ تا ۵۵۰ هزار تومان) جریمه می شود.

جریمه انداختن آب دهان در کشورهای مختلف

جریمه انداختن آب دهان از خودرو به معابر در ایران ۳۰ هزار تومان بوده در حالی که در کانادا جریمه این کار بین هزار تا دو هزار دلار (حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون ۴۰۰ هزار تومان) تعیین شده است. 

همچنین در سنگاپور این جریمه حداکثر ۵۰ دلار (حدود ۱۶۰ هزار تومان) برای نخستین بار و ۱۰۰ دلار (حدود ۳۲۰ هزار تومان) برای دومین مرتبه است.

در انگلستان نیز جریمه انداختن آب دهان در خیابان ها تا ۸۰ پوند (حدود ۳۲۰ هزار تومان) جریمه دارد.

جریمه آلودگی صوتیخودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند در ایران، ۴۰ هزار تومان جریمه می شوند اما در ژاپن سر و صدا کردن در ساعات ممنوع، ۹ هزار دلار جریمه دارد (حدود ۳۱ میلیون تومان) و در آمریکا هم جریمه ایجاد آلودگی صوتی در ساعات ممنوع، پنج هزار دلار (۱۶ میلیون تومان) است.
همچنین در ونیز ایتالیا اگر کسی چرخ های چمدانش را روی سنگ فرش خیابان بکشد و تولید صدای ناخوشایند کند، تا ۵۰۰ یورو (حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) جریمه می شود