معماي عجيب خروج بنگاه هاي آستان قدس از شمول ماليات

در حاليكه تصور عمومي بر اين بود كه براساس آنچه قبلا در مجلس تصويب شد، شركت هاي آستان قدس ماليات خواهند پرداخت، اما بروز يك موضوع خاص باعث خروج اين بنگاه ها از زير چتر مالياتي شده است.به گزارش الف، براساس ماده ۷۸ قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ آمده است:"به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و" آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌ جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید".دولت به استناد همين قانون اعلام كرده است كه بنگاه هاي آستان قدس از پرداخت ماليات معاف هستند، چرا كه در اين متن، اثري از بنگاه هاي آستان قدس نوشته نشده و صرفا خود آستان نوشته شده است.مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس در روز تصويب قانون مذكور، ۴ اسفند ۱۳۹۳، نشان مي دهد كه در پيشنهادي كه قرات مي شود و مورد تصويب نمايندگان قرار مي گيرد، لفظ بنگاه هاي اقتصادي، قبل از كلمه آستان قدس وجود دارد، اما پس از تصويب نمايندگان و در هنگام قرائت متن تصويب شده، لفظ بنگاه ها قبل از آستان وجود ندارد!به نظر مي رسد، مجلس شوراي اسلامي بايد در اين مورد شفاف سازي كنند و در صورت لزوم به اصلاح قانون بپردازند.فهرست شركت هاي خارج از شمول ماليات براساس معماي مذكور در منوي شركت هاي ساير زير قابل مشاهده است.http://www.reorazavi.orgمتن مذاكرات به نقل از سايت مشروح مذاكرات و راديو فرهنگ به شرح زير است:دبير (فرهنگي) ـ هر يك از كميسيون‌ها، فعلاً هر كدام يك پيشنهاد را به ترتيب حروف الفبا اسم كميسيون‌ها را عرض مي‌كنم از كميسيون آموزش و تحقيقات. از كميسيون آموزش و تحقيقات آقاي كوچكي‌نژاد مطرح مي‌كنند، بفرماييد.رئيس ـ آدرس‌‌تان را بفرماييد.جبار كوچكي‌نژاد‌ارم‌ساداتي (نايب‌رئيس كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيمپيشنهادي كه براي همكاران مطرح مي‌كنم در پيوست (۶) صفحه (۴) قسمت آخرش است. اين پيشنهادي كه مي‌خواهم مطرح كنم با دوستان هم هماهنگ شده، يعني اكثر دوستان بخش مالياتي و اقتصادي هم هماهنگ شده. پيشنهاد ما اين است كه «به‌منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل (۳۰) قانون اساسي براي تجهيزات کليه آموزشگاههاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، بنگاههاي اقتصادي آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي…»رئيس ـ نه، پيشنهادشان قسمت آخر است كه به منظور برقراري عدالت از شركت‌هايي كه ماليات نمي‌گيرند ماليات بگيرند خرج اينها كنند. پاراگراف آخرش را دارند مي‌خوانند.كوچكي‌نژادارم‌ساداتي ـ «زيرمجموعه‌هاي نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام و ساير دستگاههاي اجرائي که تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌ جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي که به اين منظور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هزينه شود».همكاران عزيز! ما در حال حاضر حدود (۹۹) درصد بودجه‌اي را كه به وزارت آموزش و پرورش مي‌دهيم صرف حقوق و دستمزد مي‌شود مدارس حتي توان پرداخت هزينه‌هاي آب و برق و گاز را ندارند ما (۳۳) هزار واحد آموزشي شبانه‌روزي داريم كه (۴۲۰) هزار دانش‌آموز در مناطق محروم، مناطقي كه از كمترين امكانات برخوردارند هزينه غذاي اين دانش‌آموزان را آموزش و پرورش قدرت پرداخت ندارد ما حدود (۲۲۶۰) مراكز هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي داريم كه اينها براي تجهيز كارگاه‌هاي خودشان از حداقل امكانات در كل كشور است، كل شهرستان‌هاي كشور اينها مشكل دارند. حتي در مدارس ميز و نيمكت براي نشستن دانش‌آموزان هم خصوصاً در مناطق روستايي واقعاً نداريم. بسياري از مدارس ما دونوبته است و بيش از (۲۸) هزار كلاس درس در مسكن مهر هنوز براي دانش‌آموزان آماده نشده، مردم رفته‌اند مستقر شد‌ه‌اند ولي امكانات آموزشي وجود ندارد. (۵۴۰۰) پروژه نيمه‌تمام در آموزش و پرورش داريم من معتقدم كه اگر ما واقعاً به داد آموزش و پرورش نرسيم، آموزش و پرورش با بحران جدي مواجه است از دوستان انتظار داريم، يقين همه دوستان به مدارس سركشي كرده‌اند، مدارس از حداقل امكانات برخوردارند. مديران واحدهاي آموزشي امروز ديگر دغدغه‌شان بحث آموزش ‌و پرورش دانش‌آموزان مطرح نيست، بيشتر دنبال منابع مالي هستند تا بتوانند مدارس خودشان را اداره كنند. به يك هنرستان هزارنفره در سال دو ميليون بيشتر سرانه نمي‌رسد. (رئيس ـ تشكر مي‌كنيم) بسياري از مشكلاتي كه در همه شهرستانها دارند.پيشنهاد ما اين است كه بنگاههاي اقتصادي كه سود مي‌برند و از سود خودشان بايد ماليات پرداخت كنند اين ماليات را به آموزش ‌و پرورش پرداخت كنند، آنهايي كه تا الان ماليات پرداخت نكرده‌اند.رئيس ـ بسيارخوب، پيشنهاد كميسيون در صفحه (۴) پيوست (۶) آخر صفحه كه پنج سطر است و دو سطرش هم در صفحه (۵) ‌است. مخالف صحبت نمي‌كند، دولت بفرماييد.دبير (صادقي) ـ آقاي رئيس! مثل اينكه آقاي شكري اصرار دارند مخالف صحبت كنند.رئيس ـ دولت نظري ندارد، كميسيون؟ كميسيون حيران است. (كاتب ـ نه حيران نيست آقاي رئيس، اصلاً اين در كميسيون ما بحث نشده) حضار ۲۰۶ نفر، پيشنهاد كميسيون آموزش عالي را به رأي مي‌گذاريم، نمايندگان نظرشان را اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. پيشنهاد كميسيون ديگر را بفرماييد.دبير (فرهنگي) ـ پيشنهاد كميسيون اجتماعي.رئيس ـ اگر برايتان زحمتي نيست تذكرتان را به من بگوييم چون الان وقت مي‌گيرد.دبير (فرهنگي) ـ آقاي مصري و آقاي عبدي يك پيشنهاد را مطرح كنيد. اجازه دهيد متن را هم قرائت كنم.رئيس ـ قرائت بفرماييد.دبير (فرهنگي) ـ به منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاههاي آموزش ‌و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاههاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند.منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد هزينه نمايد.http://www.hvm.ir/DetailNews.aspx?id=۴۴۹۱۸ معماي عجيب خروج بنگاه هاي آستان قدس از شمول ماليات