مسافرت پزشکان با هزینه شرکت های شیرخشک سازی

رئیس کمیته ملی ترویج تغذیه با شیر مادر، نسبت به آسیب‌ های تغذیه نوزادان با شیر خشک و سوءاستفاده کارخانجات تولید شیرخشک از پزشکان برای تبلیغ محصولات خودشان هشدار داد.به گزارش مهر، دکتر علیرضا مرندی در همایش روز جهانی تغذیه با شیر مادر، گفت: از وزارت بهداشت خواهش می‌کنیم شیرخشک‌هایی را که برای دوره‌های مختلف سنی کودکان تولید می‌شوند، جمع آوری کند.وی افزود: هر چه مسئولین وزارت بهداشت به مردم بیشتر آموزش دهند احتمال سوءاستفاده بازاریاب های شرکت‌های تولید شیر خشک کمتر می‌شود.مرندی با بیان اینکه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مملو از مسائل غلط در خصوص تغذیه با شیر مادر هستند، گفت: تغذیه نوزاد در ساعت اول زندگی با شیر مادر بسیار مهم است در حالی که برخی پزشکان و کادر پزشکی به اشتباه به نوزادان شیر خشک می‌دهند. کارخانجات تولید شیرخشک نیز پزشکان را به مسافرت‌های مختلف می‌برند و برای تبلیغ محصولات مضر، آنها را شستشوی مغزی می‌دهند.وزیر اسبق بهداشت تاکید کرد: شیر مادر برای نوزادان نارس منحصر به فرد است، اما شیر خشک ورد زبان پزشکان و گروه‌های پزشکی شده است این کار دشمنی با نسل آینده است.مرندی همچنین به وزارت بهداشت پیشنهاد داد که برای مادران نوزادان نارس فضایی اختصاصی در بیمارستان‌ها ساخته شود تا از ساعت اول زندگی نوزاد به آنها شیر مادر داده شود؛ چرا که قطره قطره این آغوز برای نجات نوزاد موثر است.وی همچنین ارائه آموزش به گروه‌های پزشکی و مردم را در خصوص رفع مشکلات مادران در شیردهی به نوزادان بسیار ضروری دانست و گفت: شیر مادر بهترین غذا و دارو برای نجات جان نوزاد است. باید به مادران نوزادان نارس یاد دهیم که هر چند ساعت یکبار شیر خود را جمع آوری و به نوزاد نارس خود بدهند.