مدیر مسئول یالثارات: مجوز انتشار یالثارات را از دادگاهی مافوق جایی مثل هیات نظارت بر مطبوعات داریم

 عبدالحمید محتشم، مدیر مسئول نشریه یالثارات حسین (ع) و دبیرکل انصار حزب الله در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره انتشار مجدد این نشریه؛ امروز، با وجود خبر هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر عدم امکان انتشار آن گفت: برای انتشارات یاالثارات مجوز قضایی انتشار موقت داریم و این مجوز از دادگاهی است که مافوق نهادی مثل هیات نظارت بر مطبوعات است. محتشم در ادامه این مطلب تاکید کرد: در مورد شماره اخیر یالثارات هیات نظارت بر مطبوعات جلسه ای تشکیل نداده است و فقط پرونده قبلی مربوط به دی ماه سال گذشته را مجدد با دادگاه رسانه فرستاده است. وی در این خصوص تصریح کرد: دی ماه سال گذشته هیات نظارت حکم لغو مجوز داد و پرونده برای بررسی بیشتر به دادگاه فرستاده شده است تا ادعای ارشاد در جلسه حضوری دادگاه بررسی شود، در همان زمان به ما مجوز موقت داده شده و تا زمان تشکیل دادگاه ما برای انتشار مجوز قضایی داریم. محتشم در مورد شکایت هنرپیشگان و سینماگران از این نشریه نیز گفت: از هیچ نهاد قضایی در مورد شکایت این قشر به ما اطلاعی داده نشده است. مدیرمسئول نشریه یالثارات تاکید کرد:ما استقبال می کنیم این افراد حرف حسابی اگر دارند به دور از حواشی رسانه ای به ما بزنند و ما نیز پاسخگو خواهیم بود./