محسن رضایی:بابارجب هم‌نفس فرشتگان بود

محسن رضایی پست اینستاگرام خود را به بابا رجب جانباز ۷۰درصد که روز گذشته به جمع یاران شهیدش پیوست اختصاص داد. به گزارش تسنیم، روز گذشته حاج رجب محمدزاده (بابا رجب) جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس که مدتی بر اثر عفونت در بیمارستان مشهد بستری بود به جمع یاران شهیدش پیوست. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پست اینستاگرام خود را به این موضوع اختصاص داد. محسن رضایی در پست خود نوشت: هشت سال جنگ و بیست و هشت سال آثار جنگ را مردانه تحمل کرد. ده‌ها جاى تنش زخم و درد داشت؛ اما جانش زلال و آزاد بود. گازهاى شیمیایی راه نفسش را بسته بود؛ اما او، هم‌نفسِ فرشتگان بود. در دنیا کدام قهرمان را می‌شناسید که مانند بابا رجب این‌همه سختى و درد را تحمل کرده باشد؛ اما نه لب به شکوه گشوده باشد و نه از فرد یا نهادى گله کرده و نه بر کسى منتی گذاشته باشد؟ آری بابا رجب، برادر رزمنده من، سربلند و آزاده رفت؛ ولی وای به حال کسانی که او را دیده‌اند، اما کاری برای خدا و مردم نکرده‌اند و در حالى روز قیامت با او روبه‌رو می‌شوند، که راه جبرانى برایشان باقی نمانده باشد.