مجری تلویزیون مورد عمل جراحی قرار گرفت

مجری برنامه تلویزیونی خانواده دیروز مورد عمل جراحی تیروئید قرار گرفت.به گزارش فارس، "هرمز شجاعی مهر" مجری برنامه تلویزیونی خانواده پس از عمل جراحی تیروئید و امروز از بیمارستان مرخص خواهد شد.شجاعی مهر در گفت و گوی زنده تلویزیونی وضعیت جسمانی خود را اینگونه تشریح نمود: در ابتدا تشکر بسیار دارم از تمامی مردم که در این چند روز جویای احوالم بودند. باید بگویم اوضاع جسمانی من کاملاً خوب است و خوشبختانه عمل را به خوبی پشت سر نهادم.وی ادامه داد: به گفته پزشکان عمل تیروئید من موفقیت آمیز بوده و امروز مرخص خواهم شد.گفتنی است هرمز شجاعی مهر مجری برنامه تلویزیونی به علت داشتن مشکل تیروئید مورد عمل جراحی قرار گرفت.