لوکس‌ترین قایق تفریحی جهان

قایق تفریحی همسر «آندری ملنیچنکو» یکی از سرمایه داران برجسته روسیه وارد رودخانه تیمز لندن شد. این کشتی که ۲۲۵ میلیون یورو ارزش قیمت دارد دارای سه استخر به همراه کابینی لوکس است.