لباس کاروان المپیک بر تن جناب خان

  موضوع لباس کاروان المپیک به خندوانه هم رسید و جناب خان لباس عجیبش را لباس کاروان المپیک نامید که رامبد جوان هم خطاب به او گفت قطعا از لباس طراحی شده بهتر است.