لاریجانی: به محمود صادقی گفتم سخنانتان درست نیست/ هیچکدام از حساب ها، شخصی نیست

رئیس مجلس در جریان تذکر یک نماینده مجلس در مورد صحبت‌های محمود صادقی راجع به حساب‌های قوه قضائیه گفت: به آقای صادقی گفتم این حساب ها مربوط به قوه قضائیه است و حساب شخصی نیست.

به گزارش ایسنا؛ محمد دهقان نماینده طرقیه در جلسه علني يكشنبه-۱۴ آذر- در تذكری به موضوع حساب هاي قوه قضائيه و اظهارات محمود صادقي اشاره کرد و گفت: دروغ بزرگي كه در مجلس متاسفانه در مورد رئيس قوه قضائيه بيان شد، بنده اسناد را خودم از نزديك ديده ام. هزار ميليارد تومان به نام قوه قضائيه است،‌من تعجب مي كنم در مجلس با انگيزه هاي سياسي مي آيند رئيس قوه قضائيه را متهم ميكنند،‌ما بحثمان با شخص نيست.

اگر انتقاد باشد من جز جلوداران مجلس هستم اما نبايد از تريبون مجلس دروغ به رئيس يكي از قوا نسبت داده شود،‌حرف يك شبكه ضدانقلاب خارجي را بيايند در داخل كشور آن هم درخانه ملت بازگو كنند. من خواهش ميكنم در اين مورد دقت و اقدام شود كه همه در چارچوب قانون عمل كنيم نبايد ابهامات زشتي كه ضد انقلاب در خارج كشور اعلام ميكنند در داخل به آن بپردازيم.

لاريجاني در پاسخ به این تذکر گفت: در مورد تذكر ديگر،‌من هم قبول دارم و قبلا به آقاي صادقي كه با آقاي رحيمي و مازني پيش من آمدند گفتم نكته اي كه گفتيد درست نيست و البته ايشان گفتند كه رسانه ها گفتند به هر حال از تريبون مجلس مطرح شد، هيچ كدام از اين ها به حساب شخصي نيست.من به ايشان گفتم با اطلاع به شما ميگويم و سوء تفاهمي در جامعه ايجاد نكنيد، اين حساب ها مربوط به قوه قضائيه است و حساب شخصي نيست و اين سوء تفاهم كه ايجاد شد اين بود و من قبلا هم گفت كه اصلاحش كنند.