كشف و توقيف كارگاه مشروبات الكلي

روابط عمومي معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه از کشف کارگاه تولید مشروبات الکلی خبر داد.اين مشروبات كه بصورت ساندیسی تهيه شده‌بودند ضبط و کلیه دستگاه های تولید آن به همراه ۳۵۰۰ لیتر مشروب توسط گردان امنیتی امام حسن مجتبی"ع" در منطقه تهرانپارس توقيف شد.