قیمت خانه‌های ۱۰۰متری در تهران

قیمت هرمتر مربع آپارتمان در منطقه نیاوران ۱۳ میلیون تومان ارزش دارد و یک واحد ۱۰۰ متری در این منطقه ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.به گزارش میزان، قیمت انواع آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق مختلف تهران طبق جدول زیر، از متری ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در منطقه تولید دارو آغاز و تا ۱۳ میلیون تومان در منطقه نیاوران ادامه دارد.قیمت آپارتمان‌ها با توجه به منطقه و امکانات موجود در واحدها متغیر است و در تعیین قیمت هرمترمربع، عمر بنا تاثیر به‌سزایی دارد.قیمت آپارتمان‌های ۱۰۰ متری در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است: