قربانی رامین رضاییان را بشناسید

با موافقت باشگاه پرسپولیس برای بازگشت رامین رضاییان بار دیگر باید شاهد نیمکت نشینی یکی دیگر از ستاره های این تیم باشیم.بعد از اینکه ساسان انصاری در چند هفته اول در تیم پرسپولیس نیمکت نشین شده، حالا انتظار می رود تا با بازگشت رامین رضاییان این بار نوبت یکی دیگر از بازیکنان این تیم باشد که به نیمکت تبعید شود. پیش از این در سه هفته ابتدایی حسین ماهینی در جناح راست پرسپولیس بازی می کرد و به نظر می رسد که این بار او هم قربانی شده و بازی ها را از روی نیمکت دنبال کند.