فرود اضطراری پرواز یاسوج – تهران

مسئول روابط عمومی فرودگاه یاسوج گفت: باز بودن درب باک بنزین خلبان را مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه یاسوج کرد که این مشکل رفع و پرواز با موفقیت انجام شد.به گزارش ایرنا، حمیدرضا گودرزی بازبودن درب باک بنزین را علت فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه یاسوج ذکر کرد و اظهارداشت: این هواپیما که صبح امروز از تهران به یاسوج پرواز کرده بود در بازگشت مسافران را سوار و به محض پرواز بار دیگر به فرودگاه بازگشت.وی ادامه داد: پس از رفع نقص و بسته شدن درب باک بنزین پرواز ۳۷۰۵ امروز یاسوج به تهران با موفقیت انجام شد. پیش از بروز نقص فنی برای این هواپیما که از تهران به یاسوج پرواز کرده بود ۳۰ دقیقه تاخیر داشته است.